SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Blog: Budgetplafonds in het experiment in Zuid Limburg

tags: Blog (12)

thema's: Ouderenzorg (VVT) (164)

De manier van werken op het terrein van inkoop in het project persoonsvolgende zorg in Zuid Limburg is actueel. Zo blijkt uit onderzoek van Actiz en is terug te lezen op Skipr.

In Zuid Limburg blijkt dat deze manier van werken volgens het merendeel van de zorgorganisaties leidt tot een vermindering van administratieve lasten. Toch was dit niet het hoofddoel. Het hoofddoel is het verruimen van de keuzemogelijkheden voor de cliënten. Dit vraagt vooral dat er iets te kiezen is. Dat kan alleen als:

  • Als de cliënt weet wat er te kiezen valt,
  • Er voldoende aanbod is om uit te kiezen (dus beperkte omvang van wachtlijsten),
  • Als er voldoende tijd is om te kiezen.

Alle drie deze onderwerpen verdienen volop aandacht: het is nog te onduidelijk welke zorg waar te krijgen is, en ook welke zorg vooral niet te krijgen is. Het is onduidelijk hoe lang het duurt voordat er een plekje vrij komt en, last but not least: een groot deel van de opnames hebben een acuut karakter. Waarom? Omdat mensen zich te laat gaan oriënteren op wat er mogelijk is en dan door een incident, vaak met de mantelzorger, met verhoogde urgentie in korte tijd ingrijpende keuzes moeten maken. De oplossingen die hiervoor ontdekt worden in het project in Zuid Limburg zijn minstens zo interessant.

Herre van Kaam, projectleider Persoonsvolgende Zorg Zuid Limburg


Geplaatst op: 14 februari 2018
Laatst gewijzigd op: 14 februari 2018