SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Blog: Natuurlijk kost het geven van persoonsvolgende zorg in een organisatie geen extra geld

tags: Blog (12)

thema's: Ouderenzorg (VVT) (164)

Regelmatig komt de vraag naar voren of het persoonsvolgend organiseren van zorg in een organisatie extra geld kost. Bijvoorbeeld omdat meer inzet van medewerkers in avond en nacht nodig is. Of omdat extra inzet nodig is om de behoefte van bewoners in kaart te brengen. Of omdat er gezamenlijk opgetrokken moet worden tussen organisaties om mensen die nog geen indicatie hebben, te ondersteunen bij het vinden van de juiste plek. Zo bezien zijn er extra activiteiten die gedaan worden, die voorheen niet of in mindere mate plaats vonden.
In het experiment Persoonsvolgende Zorg in Zuid Limburg organiseren de aanbieders zorg meer persoonsvolgend. Maar de zorgaanbieders in Zuid Limburg hebben hiervoor geen extra geld. De tarieven van de ZZP’s zijn niet hoger in Zuid Limburg. Het moet gebeuren met de vergoedingen die ervoor staan. Dus het kost geen extra geld.
Het doet wel een groot beroep op de creativiteit van iedereen in de organisatie, het vergt echt luisteren naar waarmee een bewoner geholpen is en nodigt uit tot herbezinning op de verdeling van taken en verantwoordelijkheden in de teams en in de organisaties, en natuurlijk in het speelveld van cliënt, mantelzorger, vrijwilliger en professional. Hierbij blijven ze roeien met de riemen die ze hebben.

De redenering omdraaien: er is dus geen extra geld nodig, gaat niet op. Als er meer middelen zijn, kunnen medewerkers nog veel verder gaan in het persoonsvolgend maken van de zorg in de organisatie. En dat zit niet alleen in extra zorgverleners: in veel gevallen zijn handen er eenvoudigweg niet, de echte concurrentie tussen zorgaanbieders vindt op dit moment plaats op de arbeidsmarkt. De belangstelling gaat daarom ook uit naar wat domotica kan betekenen om persoonsvolgendheid in zorg en welzijn te versterken. De extra middelen voor de langdurige zorg zijn zeer welkom, en brengt nadrukkelijk de vraag mee of de middelen ook aan innovatie besteed kunnen worden om te komen tot toekomstbestendige persoonsvolgende zorg.

Herre van Kaam, projectleider Persoonsvolgende Zorg Zuid Limburg


Geplaatst op: 1 maart 2018
Laatst gewijzigd op: 27 februari 2018