SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Blog: Persoonsvolgend budget als middel om persoonsvolgende zorg te bereiken

tags: Blog (12)

thema's: Ouderenzorg (VVT) (173)

Afgelopen 2 jaar experimenteerden een groep zorgorganisaties met varianten van werken met een persoonsvolgend budget om de zorg meer op maat van cliënten te krijgen in het programma Waardigheid en Trots. En met succes, het is één van de thema’s die voor een jaar verlengd is.

De organisaties die er ervaringen mee opdeden, zien het als de volgende stap in het in regie brengen van de cliënt en mantelzorger. Zou het een vertaling kunnen zijn van de leefwereld naar de systeemwereld? Is het het ei van Columbus voor het anders betrekken van mantelzorgers? Oordeel vooral zelf, de ervaringen van deze organisaties zijn terug te vinden op de website van Waardigheid en Trots. De organisaties brachten ook een publicatie uit met 15 veel gestelde vragen over werken met persoonsvolgende bekostiging in een organisatie. Een lezenswaardig stuk, al zeg ik het zelf. Je kan het hier vinden.

Herre van Kaam, projectleider Persoonsvolgende Zorg Zuid Limburg


Geplaatst op: 21 februari 2018
Laatst gewijzigd op: 21 februari 2018