SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Blog: Persoonsvolgende zorg door concentratie van doelgroepen

tags: Blog (12)

thema's: Ouderenzorg (VVT) (164)

Vrijwel alle ouderen die zorg nodig hebben, willen deze bij voorkeur thuis of zo dicht mogelijk bij waar ze nu wonen ontvangen. Het deel van de cliënten dat wil verhuizen voor deze zorg is beperkt, al helemaal als het over een verhuizing naar een locatie van een zorgorganisatie gaat in een andere woonplaats. Het blijkt overduidelijk uit het kwalitatief onderzoek van HHM in het project Persoonsvolgende Zorg in Zuid Limburg. En eigenlijk, als je het vraagt aan de zorgverleners en cliënten, weten we dat allemaal allang. Toch komt het regelmatig voor dat een verhuizing naar een andere woonplaats noodzakelijk is, omdat zorg thuis niet mogelijk blijkt, er geen locatie van een zorgorganisatie in de buurt is of, als het aanbod er wel is in de buurt, er te grote wachtlijsten zijn voor die locatie.

Ook is het opmerkelijk dat veel goede voorbeelden van het aanbod van zorg op maat van de cliënt kleinschalig en doelgroep gericht zijn georganiseerd. De kleinschaligheid en specifieke doelgroep leent zich perfect voor nauw aan laten sluiten van het zorgaanbod bij de specifieke wensen van de doelgroep. Dit zie je terug op vele manieren. Bijvoorbeeld in de innovaties die gevonden worden in vrijheidsbeperkende maatregelen zoals monitoring op afstand, die paradoxaal genoeg, tot meer vrijheid voor de bewoners kan leiden. Of de verrassende vormen van dagbesteding en welzijn, of de inrichting van de locatie die goed aansluit op de behoeften van de doelgroep. En niet als minste: de specialisatie en ervaring van het verpleegkundige team met de doelgroep is duidelijk van meerwaarde. Kortom, het is aantrekkelijk om doelgroepen te concentreren. Maar als de cliënt vooral wil blijven wonen waar die woont en als dat niet kan, zo dicht mogelijk bij waar die nu woont, is de concentratie van doelgroepen, hoe goed bedoeld ook, dan wel een goed idee? Is de persoonsvolgendheid die je dan weet te realiseren niet meer dan een kers op een taart die de cliënt niet hoeft? Het is en blijft namelijk aanbodgericht.

Door: Herre van Kaam


Geplaatst op: 7 februari 2018
Laatst gewijzigd op: 6 februari 2018