SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Blog: Persoonsvolgende zorg en persoonsvolgende inkoop

tags: Blog (12)

thema's: Ouderenzorg (VVT) (176)

P maal Q, dat springt toch nog het meest uit mijn herinneringen van de economie les op de middelbare school. Ik moest er weer aan denken toen ik het goede nieuwe nieuws hoorde dat de inkoop van zorg persoonsvolgend is geworden met het nieuwe inkoopkader. Persoonsvolgend? Dit houdt in dat de organisatie waar iemand voor kiest om zorg van te ontvangen in de Wet langdurige zorg, ook daadwerkelijk de middelen krijgt om die zorg te verlenen. Dat klinkt logisch en dat is het ook. Het was anders: voorheen (lees vorig jaar) kreeg elke instelling te maken met productieafspraken met het zorgkantoor en bestond het risico dat aan het einde van het jaar, niet alle productie vergoed werd. Zo zwart wit is het natuurlijk niet, tussentijds waren de zorgkantoren al middelen aan het herschikken om het budget de vraag te laten volgen.

Maar nu is het anders. Want de Q is vrij, zo beschrijft de NZa in de tussenevaluatie van Persoonsvolgende Zorg. En dat is ontegenzeggelijk goed nieuws. Toch is het niet zo eenvoudig. Eén van de opmerkelijke dingen in het experiment in Zuid Limburg is dat het macro budget werd overschreden, o.a. door het verkleinen van de wachtlijsten. En dat is nu overal mogelijk: een zorgaanbieder verkrijgt het declaratierecht en kan zorg declareren, zolang deze onder de maximumtarieven blijft die de NZa heeft gesteld. Over deze tarieven maken de aanbieders afspraken met de zorgkantoren. Dan blijft de zorg over de macro-uitgaven natuurlijk wel bestaan. Gelukkig is daar ook wat op gevonden.

“De systematiek van maximumtarieven maakt het ook mogelijk om achteraf, als het gerealiseerde volume bekend is, de prijzen daar met terugwerkende kracht op bij te stellen, binnen een vooraf gemaakte omzetafspraak. Kortom: de nieuwe systematiek is minder dwingend dan voorheen in het maken van volumeafspraken”, aldus de NZa in de brief aan de minister.”
P maal Q dus.

Stel je voor je bent bakker. Je verkoopt het hele jaar door broodjes voor het door de overheid gereguleerde tarief van 2 euro. Aan het einde van het jaar krijg je te horen dat je niet 2 euro, maar 1.90 euro per brood krijgt, met terugwerkende kracht voor dat jaar. Omdat er zoveel broodjes zijn verkocht in de buurt. Maar de broodjes zijn al verkocht. Knappe koekenbakker die daar goed zijn bedrijfsvoering op af kan stemmen. Gelukkig hebben we die in de zorg. Wat is er veranderd met deze wijziging van inkopen?
Wat verandert is de manier waarop zorgkantoor en zorgaanbieders met elkaar samenwerken. Persoonsvolgende Zorg in Zuid Limburg laat zien dat als de relatie tussen aanbieders en zorgkantoor een gezonde, constructieve samenwerkingsrelatie is, er gezamenlijk opgetrokken kan worden in het toekomstbestendig maken van de zorg in een regio, ook samen met de andere partijen die een rol van belang daarin spelen. En dat is niet eenvoudig. Ik vraag me af of het dan uitmaakt of P of Q varieert, wanneer het plafond er blijft.

Herre van Kaam, projectleider Persoonsvolgende Zorg Zuid Limburg


Geplaatst op: 29 november 2018
Laatst gewijzigd op: 29 november 2018