SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Congres Thuis in het verpleeghuis Waardigheid en trots

Werken met een persoonsvolgend budget in het verpleeghuis

Er zijn verschillende manieren om de eigen regie van bewoners in verpleeghuizen te versterken. Sommige organisaties kiezen ervoor om de cliënt de beschikking te geven over een deel van het budget dat hoort bij zijn/haar Wlz- indicatie. De cliënt kan dit zogenoemde persoonsvolgend budget gebruiken om diensten in te kopen bij de organisatie.

Effecten zijn veelbelovend

Binnen Waardigheid en trots – Ruimte voor verpleeghuizen hebben een aantal organisaties ervaring opgedaan met het werken met het persoonsvolgend budget. Zij vullen dit op verschillende manieren in: enkele organisaties geven het budget virtueel aan de bewoner, anderen werken met persoonsgebonden uren en weer anderen experimenteren met arrangementen in combinatie met punten die een bewoner te besteden heeft.

Los van de vorm die een organisatie kiest, zijn de eerste effecten van het werken met een persoonsvolgend budget veelbelovend: niet alleen past de zorg steeds beter bij de cliënt, ook de medewerkers beleven plezier aan het hervinden van de kern van hun werk en het leveren van cliëntgerichte zorg.

Enkele organisaties presenteren tijdens het congres ‘Thuis in het verpleeghuis, Waardigheid en trots op elke locatie’ op 2 juli 2018 hun kennis en ervaringen met het werken met een persoonsvolgend budget.

Workshops tijdens het congres Thuis in het verpleeghuis op 2 juli 2018

Tijdens het congres ‘Thuis in het verpleeghuis, Waardigheid en trots op elke locatie’ op 2 juli 2018  kunnen bezoekers drie workshops volgen over dit thema.

  • Workshop 1.11 Client in regie: persoonsvolgende bekostiging in de organisatie maakt begroten onnodig.
    ZZG zorggroep laat zien hoe ze met een andere manier van planning en control de zorg cliëntgericht organiseren. Met behulp van de kostentrechter bepalen ze welke kosten waar thuis horen. Meer weten? Schrijf u in voor het congres op 2 juli en meld u aan voor deze sessie.
  • Workshop 1.12 Het pure iPVB: grip op zorgvraag, personele inzet en persoonsvolgend budget
    In deze workshop laten de sprekers van het Pure iPVB-collectief en Hanzeheerd zien hoe het intramurale Persoons Volgend Budget (iPVB) werkt. In dialoog met de zaal gaan zij in op de onderdelen van het iPVB: via grip op cliëntvraag -> cliëntvraag-gestuurde personele inzet -> kostprijs -> organisatie-budget en formatie. Gebruikers uit de landelijke iPVB-volumegroep vertellen over hun ervaringen. Vraag hen het hemd van het lijf om er achter te komen hoe ook u persoonsvolgend gaat werken. Meer weten? Schrijf u in voor het congres op 2 juli en meld u aan voor deze sessie.
  • Workshop 3.17  Cliënt in regie: persoonsvolgende bekostiging in een intramurale setting
    Archipel werkt binnen het VPT succesvol met persoonsvolgende bekostiging. De organisatie is bezig om de vertaling te maken naar een intramurale setting. Femke de Jong (Archipel) vertelt wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van persoonsvolgende bekostiging in een verpleeghuis. Meer weten? Schrijf u in voor het congres op 2 juli en meld u aan voor deze sessie.

Meer weten


Geplaatst op: 4 juni 2018
Laatst gewijzigd op: 4 juni 2018