SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

De brief van de minster over de tussenevaluatie van het experiment Persoonsvolgende Zorg.

Het experiment persoonsvolgende zorg is 1 januari 2017 gestart in twee regio’s: voor de sector verpleging en verzorging in de regio Zuid-Limburg en voor de sector gehandicaptenzorg in Rotterdam. Het experiment duurt twee jaar, met een tussen- en eindevaluatie. De tussenevaluatie heeft betrekking op het eerste jaar, 2017, en is tevens bedoeld om een besluit te nemen over het vervolg van het experiment in 2019.

Voortzetting van de ingeslagen koers in 2019
Op grond van de uitkomsten van de tussenevaluatie over het jaar 2017, het advies van de NZa én tevens gehoord de leden van de landelijke stuurgroep, heeft de minister besloten voor 2019:

  1. de NZa geen nieuwe aanwijzing te geven voor de voortzetting van het experiment;
  2. voort te bouwen op de resultaten van het experiment in 2017 én 2018 en de inspanningen van partijen te stimuleren en faciliteren.

In de brief van de minister worden de besluiten verder toegelicht.

Bijlage: Uitkomsten enqueteExperiment Persoonsvolgende InkoopPVZ RotterdamNZa- tussentijdse evaluatieNZa-briefHHM monitor RotterdamHHM monitor Zuid LimburgResultaten vragenlijst PVZ 2017 Zuid LimburgReflectie Zuid Limburg

 

 

 

 


Geplaatst op: 10 juli 2018
Laatst gewijzigd op: 13 juli 2018