SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Handreiking zorgaanbieders “Kwaliteit voor de cliënt transparant”

Handreiking zorgaanbieders “Kwaliteit voor de cliënt transparant”

Hoe kunnen we klanten en hun naasten beter helpen een keuze te maken voor een zorgaanbieder? Met deze vraag startte 10 zorgaanbieders en Zilveren Kruis Zorgkantoor in 2016 met het project “Kwaliteit voor de cliënt transparant”. We interviewden ruim 100 cliënten en maakten een handreiking voor zorgaanbieders. Met de handreiking helpen we zorgaanbieders om op het juiste moment, langs de meest geschikte weg, de gewenste informatie te verstrekken. Informatie die cliënten, hun naasten en verwijzers helpt om de weg naar passende zorg te vinden.

De handreiking bestaat uit drie delen

  • Een wat-analyse waarin staat beschreven wat cliënten willen weten om een keuze voor passende zorg te maken. Hiervoor interviewden we met meer dan 100 cliënten of vertegenwoordigers uit verschillende cliëntgroepen
  • Levenspaden die laten zien op welke momenten cliënten en hun naasten behoefte hebben aan welke informatie
  • Praktische tips voor als je als zorgaanbieder wil weten waar je rekening mee moet houden bij het informeren van cliënten of vertegenwoordigers

Bekijk de handreiking

Via nieuws

https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/nieuws/Paginas/Zorginkoop/Handreiking-zorgaanbieders-kwaliteit-voor-de-client-transparant.aspx.

Of via downloads bij presentaties

https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/downloads/Paginas/default.aspx


Geplaatst op: 13 maart 2018
Laatst gewijzigd op: 13 maart 2018