SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Het kiezen van een zorgaanbieder

Een explorerend onderzoek naar de rol van kwaliteit van leven domeinen in de keuze voor een zorgaanbieder door mensen met een verstandelijke beperking en/of hun verwanten.

Dit is een explorerend onderzoek, het geeft een indruk van de factoren die een rol spe­ len voor mensen met een verstandelijke beperking en/of hun verwanten in de keuze voor een zorgorganisatie. De resultaten zijn niet generaliseerbaar. Dat betekent dat ze niet gelden voor alle mensen met een verstandelijke beperking en/of hun verwanten. Hier is vervolgonderzoek voor nodig.

Meer informatie en uitgebreidere beschrijving van de resultaten is te vinden in het eindrapport van dit onderzoek. Het eindrapport kan opgevraagd worden bij Luciënne Heerkens, kennismanager van de Aca- demische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking: g.c.j.heerkens@uvt.nl


Geplaatst op: 21 januari 2019
Laatst gewijzigd op: 21 januari 2019