SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Klankbordgroep van 13 februari 2018

Opening Corine Boer

Er zijn verschillende betrokken, bij het experiment Persoonsvolgende Zorg, aanwezig. Van iWlz zijn Riz Ahmed en Eduard Renger aanwezig. Zij komen vertellen over de meest recente ontwikkelingen wat betreft iWlz. Daarnaast wordt de website verder ontwikkeld door de Veldacademie, Otto Trienekens en Joost de Keijzer zijn aanwezig om hierover te spreken. Zij leggen uit dat ze gaan helpen met het verder bouwen, ontwikkelen en ontwerpen van de website, zodat we aan het einde van het jaar een completere website hebben. Om dit te kunnen doen inventariseren zij de wensen van cliënten en vertalen deze naar het vormgeven en inrichten van de website. Ook Daan en Nancy Peppels zijn aanwezig om de ideeën voor het uitwerken van een toneelstuk/film te ondersteunen en verder uit te werken.

Corine vat het experiment en de kwartaalbijeenkomst van 16 januari kort samen. De cliënten hebben op deze kwartaalbijeenkomst samen gebrainstormd over wat voor hen belangrijk is. Hier kwam uit dat ze zelf moeten weten wat ze willen. Hiervoor is de juiste informatie nodig zodat er goede keuzes gemaakt kunnen worden. De geleverde zorg moet blijven aansluiten bij de wensen van de cliënten. Klik hier voor alle informatie over 16 januari.

Toneelstuk

Het toneelstuk of de film moet volgens de cliënten gaan over zeggenschap. Maar wat is zeggenschap? Cliënten ervaren dat er geen zeggenschap is over het ontbijt maar bijvoorbeeld ook niet als het gaat om dagbesteding. Elke dag is namelijk hetzelfde met dezelfde structuur. Hierbij zijn de cliënten sterk afhankelijk van de professionals. Door een cliënt wordt genoemd dat als iemand het thuis niet gezellig heeft, diegene ergens anders gaat eten. Maar cliënten hebben geen keuze, zij kunnen niet weggaan of kiezen waar zij wel willen eten.

Dit thema willen de cliënten laten zien in de vorm van een toneelstuk of film. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een voorbeeldsituatie van hoe het zou moeten gaan. Vervolgens kan er laten zien worden hoe het nu gaat. Het toneelstuk moet vanuit een positieve drive komen. We kunnen nu meteen starten. We hebben genoeg mensen gesproken en we hebben alle verhalen gereed.

Het verschil tussen situaties zoals ze nu zijn en hoe zou ze zouden moeten zijn, kan goed verfilmd worden. Dit filmpje kan dan ook gepresenteerd worden op allerlei momenten en met een filmpje heb je een groter bereik. De basis van de film kan wel een toneelstuk zijn.

iWlz

Het actieprogramma iWlz is ontwikkeld vanuit het idee dat nu veel organisaties met elkaar berichten uitwisselen via een estafettemodel. Het bericht of het stokje wordt zo een voor een doorgegeven aan verschillende organisaties. Als cliënt heb je hierbij nooit zicht over je eigen gegevens en welke gegevens van jou bekend zijn bij de organisaties.

Het project heeft drie hoofdpunten:

  1. Informatiepositie van de cliënt versterken. De gegevens die over jou vastgelegd zijn, worden inzichtelijk gemaakt.
  2. Overstap op netwerkstructuur i.p.v. estafette structuur. De betrokken organisaties kunnen terecht bij voor hen relevantie informatie zodat cliënten niet twee keer hetzelfde verhaal hoeven te vertellen.
  3. Domeinen overbruggen. Als je bijvoorbeeld van WMO naar Wlz gaat, dan kunnen de gegevens die opgebouwd zijn, overgedragen worden.

Hierbij is het voor cliënten mogelijk om zelf aan te geven, welke informatie zij beschikbaar willen stellen.

Om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de doelgroep is er een simulatieomgeving ontwikkeld. Er zijn verschillende doelgroepen en uiteindelijk is het de bedoeling dat er ook verschillende sub websites komen. Op deze manier kan er aangegeven worden, welke informatie bijvoorbeeld mist. Alles is mogelijk en indien er tegen regelgeving aangelopen wordt, kan dit bespreekbaar worden gemaakt. De cliënten hebben een positieve indruk van de simulatieomgeving. Vooral het beoordelingscijfer van de zorgaanbieders wordt goed ontvangen.

De cliënten kunnen op hun account inzien welke zorg is geleverd door zorgaanbieders. Mochten deze gegevens niet kloppen, dan kunnen cliënten dit zelf veranderen. Hierdoor is het systeem minder gevoelig voor fraude. De tarieven voor zorg kunnen er dan ook bij vermeld worden.

Verder ontwikkelen website

We hebben nu een site ontwikkeld waarop cliënten kunnen ontdekken wat zij belangrijk vinden, www.ikzoekmijnzorg.org. Door aan te geven wat zij belangrijk vinden, kan er uiteindelijk een boekje gedownload worden waar de wensen en behoefte van cliënten in vermeld worden. Hoe kunnen we dit boekje gebruiken om passend aanbod en beschikbare zorglocaties te vinden?

De Veldacademie gaat de website verder ontwikkelen met cliënten. De gebruikersgroep gaat op deze manier samen met de ontwerpers in 4 tot 5 stappen de website schetsen. Vervolgens gaat de veldacademie de website verder ontwikkelen en toetsen bij cliënten. Voor het ontwikkelen van de website worden er workshops georganiseerd. In deze workshop worden de volgende punten behandeld:

  • Hoe gebruik jij een website?
  • Wat is voor jou belangrijke informatie op de website?
  • Hoe wil jij wonen en wat is hierbij belangrijk?

Daarna gaat de Veldacademie de genoemde informatie visualiseren zodat jullie zo dicht mogelijk betrokken worden bij de bouw van het project. Iedereen kan rondvragen naar medebewoners over hun wensen en wat zij belangrijk vinden als een website ontwikkeld gaat worden voor het zoeken naar de juiste zorg.

Overige opmerkingen

Cliënten willen graag VWS bezoeken en contact zodat ze betrokken worden bij wat er voor hun ontwikkeld wordt. De cliëntengroep die vaste deelnemers zijn van de klankbordgroep zijn enthousiast voor meerdere activiteiten.

De ontwikkeling van iWlz en de doorontwikkeling van de website staan met elkaar in verband. Het boekje met de wensen van cliënten kan bijvoorbeeld gebruikt worden in het account van de cliënt in iWlz.

 

 


Geplaatst op: 21 februari 2018
Laatst gewijzigd op: 21 februari 2018