SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Lievegoed

Lievegoed is de winnaar van de Mogelijkmaker-Award!
Een delegatie bestaande uit cliënten, zorg- en beleidsmedewerkers zijn bij alle deelnemende organisaties op bezoek geweest om te onderzoeken hoe persoonsvolgend de organisaties zijn. Middels een vragenlijst hebben zij enkele cliënten en de persoonlijk begeleiders van de cliënten van verschillende locaties geinterviewd. De delegatie heeft vervolgens gekozen voor Lievegoed! In het nieuwsbericht “achter de schermen bij de Mogelijkmaker-Award” uit de nieuwsbrief van januari, kan je meer lezen over hoe het proces tot stand gekomen is. Lievegoed heeft onderstaande afbeelding op een mooie plaat in ontvangst mogen nemen! 

Hoe zou je je eigen organisatie omschrijven in één alinea? (denk bijv. aan aantal cliënten, type zorg, onderscheid van andere organisaties, etc.)

Lievegoed is een professionele landelijke zorginstelling voor specialistische behandeling en begeleiding bij een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving. Vanuit onze antroposofische visie op zorg richten wij ons voortdurend op het ontwikkelen en versterken van de eigen kracht en gezondheid van de cliënt. Onze ondersteuning aan kinderen/jongeren wordt geboden op diverse kinderdagcentra, op een woon-logeerlocatie en in de thuisomgeving via onze Dienst Ambulante Ondersteuning in de regio’s Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. In Rotterdam biedt Lievegoed specialistische zorg aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar met een verstandelijke beperking of meervoudige beperking  Het aanbod bestaat uit dagbehandeling- of begeleiding en ambulante ondersteuning (behandeling, begeleiding, persoonlijke verzorging en opvoedondersteuning (PPG). In de begeleiding en behandeling staat bij Lievegoed de individuele ontwikkelingsvraag centraal. Wij richten ons niet alleen op wat niet goed gaat, maar op heel de mens en vooral op wat er wel goed gaat. We leggen het accent op kwaliteiten, talenten, wensen en mogelijkheden van het kind/de jongere. We betrekken het gezin en het netwerk rondom dat gezin en bieden een afgestemde, integratieve aanpak.

Wat zijn de onderwerpen of thema’s waarmee jullie aan de slag zijn in het kader van persoonsvolgende zorg in de instelling?

Onze ambitie is om de eigen kracht en gezondheid van de cliënt te versterken. De vraag en de wensen van de cliënt zijn daarbij het uitgangspunt. In dialoog met de cliënt en/of zijn wettelijk vertegenwoordigers geven wij gezamenlijk de ondersteuning vorm. Hiermee sluiten we aan op het doel van dit experiment, namelijk het vergroten van de mogelijkheden van cliënten om zorg te kiezen die het beste bij hun wensen, behoeften en manier van leven past. Daarin is het samenwerken en kennis delen met andere organisaties heel belangrijk.

Wat zouden collega organisaties kunnen leren van jullie?

Bij Lievegoed weten we uit ervaring dat een mens uit meer bestaat dan alleen deze beperking of probleem. Wij kijken niet enkel naar wat niet goed gaat, maar vooral op wat er wel goed gaat en op het versterken van het gezonde.  Naast de inzet van reguliere methodieken, hebben wij ruime ervaring met inzet van antroposofische methodieken om kinderen en jongeren met meervoudige problematiek te ondersteunen. Wij richten ons op de  mogelijkheden van het kind en zijn gezin en een zo “normaal” mogelijk leven.

Een kind met een verstandelijke of meervoudige beperking of met gedragsproblemen heeft vaak diverse behandelaars nodig. Wij zorgen dat ons eigen team (dat kan bestaan uit de persoonlijk begeleider, een gedragsdeskundige, een arts, een logopedist, een speltherapeut, een fysiotherapeut, een muziektherapeut, een creatief therapeut en/of een ergotherapeut) goed samenwerkt met andere betrokken specialisten. Ook werken we waar nodig samen met collega zorginstellingen in de regio.

Wat hoop en verwacht je zelf te leren van collega organisaties?

Graag leren wij van nieuwe, cliëntgerichte oplossingen van andere organisaties om nog beter tegemoet te kunnen komen aan de zorgvraag van cliënten. Wij zijn benieuwd hoe andere organisaties persoonsvolgende zorg vormgeven en staan open voor samenwerking met alle betrokken partijen.

Bekijk de website van Lievegoed.


Geplaatst op: 28 november 2017
Laatst gewijzigd op: 21 maart 2019