SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Presentatie Programma Volwaardig Leven

Maandag 1 oktober is het programma Volwaardig Leven gepresenteerd door minister Hugo de Jonge bij de ASVZ in Sliedrecht. Het programma Volwaardig Leven kent drie actielijnen.

Deze zijn deels vergelijkbaar met de lijnen die in het experiment opgepakt zijn. Hierdoor ontstaat er een logische relatie met de ambitie in de regio Rotterdam om de koers van het experiment in 2019 voort te zetten en het landelijke programma wat gestart is.

Cliënten en verwanten uit de klankbordgroep zijn aanwezig geweest bij de presentatie. Zij vonden er het volgende van:

  • Een cliënt vindt de aandacht voor de familie en naasten in het programma echt een aanvulling en een goede zaak.
  • Een cliënt twijfelt of dit programma nu meer gaat opleveren voor cliënten in de regio Rotterdam omdat hij vindt dat er niet is gesproken over de inzet van ervaringsdeskundige cliënten of over het maken van eigen keuzes.
  • Een moeder vertelde tijdens de bijeenkomst over haar zoon Thijs, hij heeft autisme, en over de lange en moeilijke zoektocht naar de juiste veilige plek. Die zoektocht werd door sommige cliënten herkend. En dat is soms nog niet opgelost ook niet door het experiment.
  • In het experiment zijn medewerkers er nog bewuster van geworden dat praten in zorgtaal niet aansluit bij de taal van cliënten. Het viel cliënten en verwanten op dat er regelmatig in zorgtaal werd gesproken.
  • Een cliënt merkte op dat de formulering van lijn 1. niet goed is. Het moet volgens haar niet zijn “Kwaliteit van het zorgaanbod beter passend bij zorgvraag” maar zoals het staat beschreven in het experiment, namelijk: versterken van de positie van de cliënt in het keuzeproces en het vergroten van de keuzemogelijkheden en keuzevrijheid voor de cliënt door het presenteren en bieden van een gedifferentieerd zorgaanbod in de regio die qua aard, omvang en locatie zoveel mogelijk aansluit en blijft aansluiten bij de concrete vraag van de cliënt.

U leest en begrijpt dat de leden van de klankbordgroep kritisch publiek is en daar ben ik persoonlijk heel blij mee. Lees hier het programma Volwaardig Leven.


Geplaatst op: 5 oktober 2018
Laatst gewijzigd op: 5 oktober 2018