SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Kwartaalbijeenkomst Persoonsvolgende Zorg Rotterdam op 11 december

11 december 2018
13:30-17:30
Postillion Convention Centre WTC Rotterdam, Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam.

De kwartaalbijeenkomst “klantreis onder de loep!” zal plaatsvinden op 11 december (in plaats van 4 december) in het Postillion Convention Centre WTC Rotterdam, Beursplein 37, 3011AA in Rotterdam. De inloop is vanaf 13:30 en de kwartaalbijeenkomst start om 14:00.

Op de agenda staat:

  • Opening
  • Workshops (zie deze nieuwsbrief)
  • Persoonsvolgende Zorg in 2019
  • De lancering van de website www.ikzoekmijnzorg.org
  • Uitreiking van de Mogelijkmaker-Award voor meest persoonsvolgende Organisatie en Persoon. Bekijk hier de platen die zijn gebruikt en de interview vragen. 

Op de kwartaalbijeenkomst zijn er twee workshoprondes. Voor deze kwartaalbijeenkomst is het niet nodig om je van te voren in te schrijven voor een workshop. Op de bijeenkomst zelf kan je bij binnenkomst, kiezen welke workshops jij wilt volgen. Kom dus op tijd! Er is keuze uit 5 workshops:

1. Wat merken mensen met een beperking van Persoonsvolgende Zorg? 

  • Louise Pansier, onderzoeker bij HHM, leidt deze workshop. Zij is, net als wij, nieuwsgierig naar resultaten en ervaringen na twee jaar experiment. Is er meer informatie en goede ondersteuning vindbaar en beschikbaar als je op zoek bent naar zorg? Wordt er beter naar mensen met een beperking geluisterd? Is er meer keuze uit verschillende aanbieders en zorgvormen? Heeft het experiment Persoonsvolgende Zorg hieraan bijgedragen? Deze en andere vragen wil zij bespreken met cliënten en vertegenwoordigers. Medewerkers van zorgaanbieders en andere organisaties zijn natuurlijk ook van harte welkom in deze workshop.

2. Leren van en met elkaar; een betekenisvolle dialoog met behulp van leertechnologie. 

  • Marjoke de Langen, Carol Houtman en Laura Lugtenburg van Zuidwester leiden deze workshop. Zuidwester heeft ‘praattafels’ ontwikkeld om onder andere over Persoonsvolgende zorg op speelse wijze een verdiepend gesprek te voeren. Er zijn drie ‘praattafels’ beschikbaar. Aan iedere tafel kunnen maximaal 8 deelnemers plaatsnemen. De eerste deelnemers aan deze tafels zijn enthousiast. Na het praten met elkaar ga je naar huis met nieuwe inzichten. Laat je verrassen!

3. ‘Mijn woonarrangement’, onderzoek je eigen wens.

  • Cliënten en ervaringsdeskundige ontwikkelaars van de site leiden deze workshop. Om de zelfstandigheid van cliënten te vergoten in de zoektocht naar passend aanbod is geëxperimenteerd of een website daarbij ondersteunend kan zijn. Samen met en voor cliënten is een portal ontwikkeld waar cliënten vanuit de vraagverheldering geleid worden naar een mogelijk aanbod wat aansluit bij de wens en behoefte van cliënten. Ook voor professionals een uitstekend hulpmiddel. Voor deelnemers zijn iPads beschikbaar en je kan je eigen device meenemen. De bevindingen van de website zijn veelbelovend. Bekijk en onderzoek het zelf in deze workshop!

4. Twee jaar klantreis onder de loep!

  • Suzanne Beekmans, cliëntondersteuner, leidt deze workshop. Alle mensen die zich hebben aangemeld in het experiment zijn gevolgd in hun klantreis. Al deze reizen zijn onder de loep gelegd en bekeken. Met name de wensen en behoeften ten aanzien van hoe en waar mensen zorg willen ontvangen is in kaart gebracht. De uitkomsten worden in deze workshop gepresenteerd en gedeeld. De hamvraag is; zijn er conclusies te trekken voor de toekomst? Praat mee en oordeel zelf!

5. Nieuw op de kwartaalbijeenkomst; De ontmoetingshoek!

  • De afgelopen bijeenkomsten is opgemerkt dat de pauzes en de nazit te kort zijn om tijd en aandacht te hebben voor ontmoetingen. “We sjezen van de ene workshop naar de ander, interessant hoor! Maar ik had zo graag even met die en die gesproken” is een veelgehoorde klacht. Vandaar deze plek. Je kunt er op verschillende tijden gebruik van maken gedurende de middag.