SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Nieuwjaarsbijeenkomst 5 februari Zuid Limburg

5 februari 2018
15.00 - 18.00 uur
Plataan van Sevagram (Henri Dunantstraat 3 Heerlen)

Graag nodigen we u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op 5 februari.Omdat de bijeenkomst in december helaas niet door kon gaan, organiseren we een nieuwjaarsbijeenkomst met dezelfde opzet als in 2017. Tijdens de bijeenkomst kunt u zien hoe het experiment persoonsvolgende zorg verloopt in Zuid Limburg. In 2017 is Zuid-Limburg gestart met het experiment ‘Persoonsvolgende Zorg’.

Persoonsvolgende Zorg

Het is onderdeel van het landelijke programma ‘Waardig leven met zorg’, waar in samenwerking met zorginstellingen, het zorgkantoor Zuid-Limburg, cliëntondersteuners en cliëntenorganisaties vanaf 01-01-2017 gewerkt aan (meer) persoonsvolgende intramurale zorg-en dienstverlening. Het doel van dit experiment is de (keuze) mogelijkheden van mensen, die (mogelijk op korte termijn) zorg nodig hebben, te vergroten door hen te ondersteunen bij het kiezen voor de zorgaanbieders én de zorg die het beste past bij hun wensen , behoeftes en eigen manier van leven. Datzelfde geldt als mensen bij de zorgaanbieder naar keuze verblijven.

Om de ervaringen en bevindingen tot nu toe te presenteren, te inspireren en te enthousiasmeren organiseren alle betrokken partijen een gezamenlijke bijeenkomst. Hierbij willen wij u van harte uitnodigen deze bijeenkomst bij te wonen.

Wie komen er?

We verwachten uit de zorgorganisaties medewerkers, bestuurders, CR afvaardiging, de onafhankelijke cliënt organisaties, VWS, gemeenten, het zorgkantoor en belangstellenden van buiten de regio. Voel je vrij deze uitnodiging door te sturen aan een collega die hier ook echt bij moet zijn.

Programma

14:30u Inloop
15:00u Welkomswoord
Trudie Severens, bestuurder Sevagram
Jaap Stappers, senior zorginkoper V&V zorgkantoor CZ
15.30u Vraagverheldering
Aan iedere regio wordt de laatste stand van zaken gepresenteerd rondom de regionale netwerken door de leden uit de werkgroep vraagverheldering, gelieve bij uw eigen regio aan te sluiten
1. Regio Westelijke Mijnstreek
2. Regio Parkstad
3. Regio Maastricht-Heuvelland
16:00u Workshop ronde Persoonsvolgende Zorg
1. Workshop PVZ in de organisatie I: Een kleinschalige organisatie (Zorg Groep Beek) en ervaar de snoezel-express (Zuyderland) 2. Workshop PVZ in de organisatie II: De patiëntfluisteraar (Cicero) en Planetree (Sevagram) 3. Workshop monitoring: Hoe gaat het experiment kwantitatief en kwalitatief? Beantwoord door onderzoeksbureau HHM en het zorgkantoor CZ
16:45u Ondertekenen van de ontwikkelagenda van CZ
 door de bestuurders van de zorgorganisaties
16:45u  Pauze
 17:00u De persoonsvolgende financiering in Vlaanderen
Robert Geeraert, gastprofessor Erasmushogeschool Brussel
17:30u Een organisatie buiten de regio vertelt: Archipel Zorggroep
Femke de Jong, programmaleider cliënt en medewerker in regie Archipel Zorggroep
18:00u Afsluiting bijeenkomst

Hier kunt u het programma downloaden.

Samenvatting

Wanneer:              Maandag 5 februari 2018
Tijd:                           15.00u – 18.00u
Locatie: Sevagram, Plataan, Henri Dunantstraat 3 Heerlen

Voor parkeren vragen we u om de aanwijzingen van de parkeerregelaars op te volgen.

Inschrijven

De inschrijving is helaas gesloten. Voor vragen kunt u contact opnemen met Denise van Brenk.