SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Over het experiment

De experimenteerperiode is geëindigd. De evaluatie vindt plaats van januari tot mei 2019. De afgelopen twee jaar hebben we gewerkt aan het verstevigen van de positie van de cliënt bij het het maken van de keuze voor een zorgaanbieder. Relevante vragen hierbij waren: hoe kunnen de keuzemogelijkheden en keuzevrijheid vergroot worden en hoe zorgen we ervoor dat de zorgverlening aansluit en aan blijft sluiten bij wat de cliënt verlangt?

Het tweejarige experiment Persoonsvolgende Zorg richt zich op twee groepen:

  • Sector VVT: De groep mensen die (mogelijk op termijn) zijn aangewezen op verpleging en verzorging op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) in de regio Zuid-Limburg. Binnen dit onderdeel wordt samenwerking gezocht tussen zorginstellingen, het zorgkantoor Zuid Limburg en cliëntenorganisaties.
  • Sector VG: De groep mensen met een verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke beperking die zijn aangewezen op zorg en ondersteuning op basis van de Wet langdurige Zorg (Wlz) in regio Rotterdam, te weten de gemeente Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Dit onderdeel is een samenwerking tussen Rotterdamse zorgorganisaties, het zorgkantoor Rotterdam en cliëntenorganisaties.

Het experiment is onderdeel van het landelijke programma ‘Waardig leven met zorg’ en  is een belangrijke vooruitgeschoven pion binnen de ontwikkeling van de langdurige zorg in Nederland.

Wat gebeurt er in het experiment?

Het experiment bestaat uit drie thema’s:

  1. De cliënt kiest: met onafhankelijke cliëntondersteuning en goed zicht op het aanbod in de regio, helpen we de cliënt tijdig en goed geïnformeerd een keuze te maken.
  2. Persoonsvolgende zorg in de organisatie: zorg op maat waarin de behoefte en vraag van de cliënt leidend is.
  3. Werkt het? We brengen zowel kwantitatief als kwalitatief in kaart wat het experiment betekent voor de zorg voor cliënten, professionals en organisaties.

Plan van aanpak

Contact

Heeft u vragen over het experiment?

  • Voor regio Zuid Limburg kunt u contact opnemen met Herre van Kaam.
  • Voor regio Rotterdam kunt u contact opnemen met Corine Boer.

Organisaties

Hieronder vindt u een overzicht met de deelnemende organisaties aan het experiment per regio.

Deelnemende organisaties Rotterdam Deelnemende organisaties Zuid Limburg
Aba Huis Ambulante Thuiszorg
ASVZ Buurtzorg Nederland
Ayudo Cicero Zorggroep
City Kids Rotterdam Coöperatie Limburgse Zorgboeren
Driestroom Elis Thuiszorg
Fier Fryslan IZT-Limburg
Gemiva-Svg Kinderhotels Mappa Mondo B.V.
Ieder(in) Kloosterverzorgingshuis Zusters Onder De Bogen
IN Zorg en Advies Meander Groep
Ipse de Bruggen MEE Zuid-Limburg
Jeugdprofs Mosae Zorggroep
Lievegoed Nusantara Zorg
Middelveld Privazorg
Middin Sevagram
Pameijer Stichting Dagelijks Leven Zorg
Reager Stichting Stichting de Keerderberg
Stichiting I.C.Z. Cura Rotterdam Stichting Envida
Stichting care 2 get there Stichting Residentiele En Ambulante Zorg (Raz)
Stichting Firmitas Thuisbasis Brabant
Stichting Humanitas Dmh Thuiszorg Groot Limburg
Stichting Koninklijke Visio Verpleeghuis Bergweide
Stichting Maaszicht Vitalis Woonzorg Groep
Stichting Orion Vivantes Zorggroep
Stichting Philadelphia Zorg Vleugelzorg
Stichting Profila Zorg Woonzorgcentrum De Beyart
Stichting Zuidwester Zorg Groep Beek
Vinden en Binden zorg en welzijn Zorg&Co
Zorgbelang Zuid-Holand Zuyderland Zorgcentra
Zorgbelang Limburg