SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Over het experiment

Hoe kunnen we de positie van de cliënt verstevigen bij het maken van de keuze voor een zorgaanbieder? Hoe vergroten we de keuzemogelijkheden en keuzevrijheid van de cliënt? Hoe zorgen we ervoor dat de zorgverlening aansluit en aan blijft sluiten bij wat de cliënt verlangt? In de regio’s Rotterdam en Zuid-Limburg wordt de zorg voor mensen met een intensieve zorgvraag per 1-1-2017 (meer) persoonsvolgend.

Het tweejarige experiment Persoonsvolgende Zorg richt zich op twee groepen:

  • Sector VVT: De groep mensen die (mogelijk op termijn) zijn aangewezen op verpleging en verzorging op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) in de regio Zuid-Limburg. Binnen dit onderdeel wordt samenwerking gezocht tussen zorginstellingen, het zorgkantoor Zuid Limburg en cliëntenorganisaties.
  • Sector VG: De groep mensen met een verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke beperking die zijn aangewezen op zorg en ondersteuning op basis van de Wet langdurige Zorg (Wlz) in regio Rotterdam, te weten de gemeente Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Dit onderdeel is een samenwerking tussen Rotterdamse zorgorganisaties, het zorgkantoor Rotterdam en cliëntenorganisaties.

Het experiment is onderdeel van het landelijke programma ‘Waardig leven met zorg’ en  is een belangrijke vooruitgeschoven pion binnen de ontwikkeling van de langdurige zorg in Nederland.

Wat gebeurt er in het experiment?

Het experiment bestaat uit drie thema’s:

  1. De cliënt kiest: met onafhankelijke cliëntondersteuning en goed zicht op het aanbod in de regio, helpen we de cliënt tijdig en goed geïnformeerd een keuze te maken.
  2. Persoonsvolgende zorg in de organisatie: zorg op maat waarin de behoefte en vraag van de cliënt leidend is.
  3. Werkt het? We brengen zowel kwantitatief als kwalitatief in kaart wat het experiment betekent voor de zorg voor cliënten, professionals en organisaties.

Plan van aanpak

Monitoring

Voor het experiment wordt zowel kwantitatief als kwalitatief gemonitord. De kwantitatieve monitoring wordt uitgevoerd door de NZa en de kwalitatieve monitoring door HHM.

Contact

Heeft u vragen over het experiment?

Organisaties

map

Gehandicaptenzorg (GZ)

Lievegoed
Stichting Profila Zorg
Stichting Humanitas Dmh
Stichiting I.C.Z. Cura Rotterdam
Stichting Philadelphia Zorg
Pameijer
Vinden en Binden zorg en welzijn
Ieder(in)
Zorgbelang Zuid-Holand
Middelveld
Melius Zorg
Gemiva-Svg
Jeugdprofs
IN Zorg en Advies
Fier Fryslan
Driestroom
City Kids Rotterdam
ASVZ
Aba Huis
Stichting Orion
Stichting Koninklijke Visio
Stichting Firmitas
Stichting care 2 get there
Reager Stichting
Middin
Stichting Zuidwester

Ouderenzorg (VVT)

MEE Zuid-Limburg
Sevagram
Stichting de Keerderberg
Meander Groep
Coöperatie Limburgse Zorgboeren
Zuyderland Zorgcentra
Zorg Groep Beek
Vleugelzorg
Kloosterverzorgingshuis Zusters Onder De Bogen
Kinderhotels Mappa Mondo B.V.
IZT-Limburg
Elis Thuiszorg
Cicero Zorggroep
Buurtzorg Nederland
Ambulante Thuiszorg
Stichting Envida
Stichting Dagelijks Leven Zorg
Ribw Heuvelland Maasvallei
Privazorg
Nusantara Zorg
Mosae Zorggroep
Thuisbasis Brabant
Woonzorgcentrum De Beyart
Vivantes Zorggroep
Vitalis Woonzorg Groep
Stichting Residentiele En Ambulante Zorg (Raz)
Zorg&Co
Verpleeghuis Bergweide
Thuiszorg Groot Limburg