SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Over Ons

Corine Boer – projectleider Rotterdam

Heeft u een vraag aan Corine? Mail dan naar corineboer@persoonsvolgendezorg.nl

Herre van Kaam – projectleider Zuid Limburg

Heeft u een vraag aan Herre? Mail dan naar herrevankaam@persoonsvolgendezorg.nl

Denise van Brenk – projectondersteuner Zuid Limburg

Heeft u een vraag aan Denise? Mail dan naar denisevanbrenk@persoonsvolgendezorg.nl

Rosanne Geijtenbeek – projectondersteuner Rotterdam

Heeft u een vraag aan Rosanne? Mail dan naar rosannegeijtenbeek@persoonsvolgendezorg.nl