SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Bergweide

tags: Bergweide (3) , PVZ in huis (29)

thema's: Ouderenzorg (VVT) (174)

Hoe zou je je eigen organisatie omschrijven in één alinea?

Zelfstandig verpleeghuis voor overwegend dementerenden en een kleine groep Somatiek. De bewoners wonen in een kleinschalige setting met 10 bewoners in een huiskamer. Bergweide kenmerkt zich door een ver doorgevoerde belevingsgerichte zorg met veel aandacht voor zingeving en spiritualiteit

Wat zijn de onderwerpen of thema’s waarmee jullie aan de slag zijn in het kader van persoonsvolgende zorg in de instelling?

Vraagverheldering voor opname en begeleiden van toekomstige bewoners in hun thuissituatie naar een zo goed mogelijke aanpassing van hun leefstijl en gewoonten tijdens de opname. We hanteren het Yes we can principe. Binnen Bergweide zijn creatief therapeuten werkzaam ( Muziek, drama, dans en beweging)

Wat zouden collega organisaties kunnen leren van jullie?

Met name de belevingsgerichte zorg is in een ver stadium ontwikkeld waarbij zingeving en spiritualiteit hoog in het vaandel staan

Wat hoop en verwacht je zelf te leren van collega organisaties?

Alles wat meewerkt aan het nog meer afstemmen op de vraag van de bewoner en zijn contactpersoon

Meer informatie

  • Bekijk de website van de organisatie