SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Cicero Zorggroep

tags: Cicero (3) , PVZ in huis (29)

thema's: Ouderenzorg (VVT) (174)

Hoe zou je je eigen organisatie omschrijven in één alinea?

Cicero Zorggroep is een instelling voor verpleging, verzorging, thuiszorg en revalidatie in Zuid-Limburg (Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maastricht-Heuvelland) met een breed palet aan zorgdiensten. Cicero Zorggroep ondersteunt ouderen en mensen met een beperking om hun leven op een zinvolle en zo zelfstandig mogelijke manier vorm en inhoud te geven.

Cicero Zorggroep verleent intramurale zorg en diensten vanuit verschillende locaties in Zuid-Limburg. Op deze locaties wonen bijna 1.000 cliënten. Per jaar revalideren ongeveer 600 mensen op één van de revalidatieafdelingen van Cicero Zorggroep. Ongeveer 400 cliënten bezoeken gemiddeld per jaar de dagbehandeling/dagbesteding en er wordt gemiddeld aan ongeveer 1.100 cliënten een vorm van thuiszorg geleverd.

Voor meer informatie over onze locaties (zorgcentra), revalidatieafdelingen, dagbehandeling/dagbesteding en thuiszorg zie www.cicerozorggroep.nl.

Wat zijn de onderwerpen of thema’s waarmee jullie aan de slag zijn in het kader van persoonsvolgende zorg in de instelling?

Vanuit het strategieprogramma Cliënt Centraal worden bestaande structuren, processen en systemen continu verder geoptimaliseerd om nog meer vanuit de vraag van onze cliënten te kunnen werken. De extra middelen van Waardigheid en Trots worden in de lijn van dit strategieprogramma bijv. ingezet om het activiteitenbeleid en aanbod volledig te herzien, evenals de vrijwilligersorganisatie.

Wat zouden collega organisaties kunnen leren van jullie?

Hoe ‘De cliënt écht centraal’ is geïntroduceerd en belegd in de organisatie, hoe dit zich ontwikkelt en blijft ontwikkelen en hoe de organisatie hierdoor ten goede verandert, voor zowel cliënten als medewerkers: qua denk- en handelswijze, cultuur en structuur.

Wat hoop en verwacht je zelf te leren van collega organisaties?

Slimme oplossingen voor collectieve knelpunten/problemen, zoals verrassende ideeën over het omgaan met (de invulling van) activiteiten voor cliënten.

Wat zou je graag (gezamenlijk) willen ontwikkelen omtrent persoonsvolgende zorg?

Eén voordeur, één portaal voor cliënten, waar ze een overzicht krijgen van de beschikbare zorg van aanbieders (in de [sub]regio). Op basis daarvan kunnen cliënten een keuze maken uit het beschikbare en geordende zorgaanbod, zodat gemakkelijk en laagdrempelig vergeleken kan worden en een gefundeerde keuze kan worden gemaakt voor een zorgaanbieder.

Meer informatie

  • Bekijk de website van de organisatie