SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Limburgse Zorgboeren

Hoe zou je je eigen organisatie omschrijven in één alinea?

Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf waar mensen met een hulp- of zorgvraag een passende dagbesteding vinden. Dit kan door mee te helpen op het agrarisch bedrijf, maar ook andere activiteiten zoals hulp in de keuken of gewoon gezellig samen zijn. Op een zorgboerderij staat de bezoeker altijd centraal. De zorgboeren van CLZ staan voor:

  1. Een aangename en groene plaats om te vertoeven, te ontmoeten en op gezonde manieren actief te zijn;
  2. Persoonlijke aandacht en een persoonlijke benadering, gericht op ontwikkeling, herstel of behoud van eigen redzaamheid en gezondheid;
  3. Kwaliteit van zorg door te werken met een landelijk kwaliteitssysteem voor zorgboeren.

Van CLZ zijn 62 limburgse zorgboerderijen lid en totaal hebben we 1000 clienten in zorg, waarvan 70% ouderen.

Wat zijn de onderwerpen of thema’s waarmee jullie aan de slag zijn in het kader van persoonsvolgende zorg in de instelling?

Op een zorgboerderij wordt gewerkt in kleine groepen en is de eindverantwoordelijke zorgboer(in) altijd aanwezig op de werkvloer. De clienten zijn persoonlijk gekend door zorgboer en de medewerkers en met persoonlijke wensen en achtergronden wordt rekening gehouden. Die persoonlijke interesse en achtergronden zijn vaak al de redenen waarom cliënten naar de zorgboerderij komen.

Wat zouden collega organisaties kunnen leren van jullie?

Zorboerderijen werken vanuit de cliënt en niet vanuit de regelgeving en dat is een wezenlijk verschil. Bijgevoegd is een recent onderzoek vanuit de universiteit Maastricht dat deze verschillen belicht.

Wat hoop en verwacht je zelf te leren van collega organisaties?

Zorginhoudelijk en breed zorgaanbod kunnen wij absoluut heel veel leren van de andere zorgaanbieders

Wat zou je graag (gezamenlijk) willen ontwikkelen omtrent persoonsvolgende zorg?

Een model waarbij de cliënt kan aangeven c.q. verleid wordt aan te geven wat echt het liefste zou willen (behouden) ook bij toenemende zorg.

Meer informatie

  • Bekijk de website van de organisatie