SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Mosae Zorggroep

tags: Mosae (2) , PVZ in huis (29)

thema's: Ouderenzorg (VVT) (174)

Hoe zou je je eigen organisatie omschrijven in één alinea?

Mosae Zorggroep heeft ongeveer 300 intramurale cliënten in Maastricht-West. We leveren onze zorg met behandeling (verpleegzorg) in samenwerking met een zelfstandige behandeldienst (Novicare). Mosae Zorggroep heeft afgelopen twee jaar de omslag gemaakt (zowel intra-als extramuraal) naar zelfsturende teams. Teams zijn verantwoordelijk voor de zorgverlening voor de aan hun toegewezen cliënten én voor het teamproces. Teams worden ondersteund (geen lijn relatie) door een teamcoach. De keuze voor zelfsturing is gebaseerd op de visie dat handelingsruimte binnen het team ertoe bij zal dragen dat de zorgverlening meer op de wensen van de cliënt kan richten: binnen bepaalde kaders is het team verantwoordelijk om de zorg in te richten naar wens van de cliënt.

Mosae Zorggroep heeft één locatie waarin tot een jaar geleden alleen blinden en slechtzienden woonden. Sinds 2015 is deze locatie ook open voor niet blinden en slechtzienden, echter Mosae Zorggroep heeft op dit gebied expertise opgebouwd.

Mosae Zorggroep is bezig met twee vernieuwende nieuwbouwprojecten. Locatie Campagne wordt begin 2017 opgeleverd. In deze locatie (geschikt voor PG) is alleen de voordeur op slot en is er sprake van maximale bewegingsvrijheid voor de cliënt. Dit gebouw wordt ingericht met kleine units waar 9 personen als een gezin bijeen wonen.

Wat zijn de onderwerpen of thema’s waarmee jullie aan de slag zijn in het kader van persoonsvolgende zorg in de instelling?

Op dit moment zijn we bezig met een project waarin we verandercoaches daginvulling hebben benoemd, die teams coachen om elke cliënt een daginvullingsaabod te bieden dat afgestemd is op de individuele behoefte van de bewoner. Elk team wordt hierin getraind en gecoacht. Daarnaast loopt nog een traject waarbij we de betrokkenheid van mantelzorgers en vrijwilligers bij het leven van de cliënt te vergroten.

Wat zouden collega organisaties kunnen leren van jullie?

Positieve insteek en plannen vooral maken mét verpleegkundigen en verzorgenden en minder vanuit de staf.

Wat hoop en verwacht je zelf te leren van collega organisaties?

Inspiratie en feitelijke samenwerking bij het invulling geven aan persoonsgerichte zorg: uitnodigend om onze cliënten, indien aan de orde te ontvangen.

Delen van goede voorbeelden

Wat zou je graag (gezamenlijk) willen ontwikkelen omtrent persoonsvolgende zorg?

Sociale kaart: wat is nu waar te halen?

Meer informatie

  • Bekijk de website van de organisatie