SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Sevagram

tags: PVZ in huis (29) , Sevagram (4)

thema's: Ouderenzorg (VVT) (164)

Hoe zou je je eigen organisatie omschrijven in één alinea?

Sevagram is een onderscheidende maatschappelijk betrokken zorgorganisatie, die mensgerichte zorg biedt in de regio’s Parkstad en Heuvelland. 1800 Medewerkers en 1100 vrijwilligers zijn, elke dag weer, betrokken, gepassioneerd, innovatief en resultaatgericht, aan het werk oftewel bieden ‘Zorg met Bezieling’. Sevagram kent zestien zorgcentra, één geriatrisch revalidatiecentrum, drie hospices en één zorgboerderij. Ook biedt Sevagram in het Heuvelland ? zorg bij cliënten thuis aan, waardoor zij langer en met behulp van hun eigen netwerk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Daarnaast verhuurt Sevagram seniorenwoningen in de directe omgeving van haar zorgcentra. Sevagram omarmt als enige zorgorganisatie in Limburg, de Planetreevisie . Planetree is een zorgvisie met een onderscheidende manier van denken en daadwerkelijk doen, waarbij de cliënt écht centraal staat. . Uitstekende zorg voor cliënten en hun familie, maar ook voor medewerkers en vrijwilligers én stakeholders. Mede dankzij de Planetreevisie is de zorg van vandaag morgen nóg beter.

Wat zijn de onderwerpen of thema’s waarmee jullie aan de slag zijn in het kader van persoonsvolgende zorg in de instelling?

Al ruim voordat landelijk de nadruk kwam te liggen op het centraal stellen van de cliënt en de focus op welzijn en woonbeleving verleende   Sevagram al zeer nadrukkelijk persoonsvolgende zorg: uitstekende zorg voor cliënten en familie. De zogenaamde Planetree belevingsdag, een introductie voor zowel medewerkers, vrijwilligers als leveranciers over goede zorg, zodat ook zij allen weten en ervaren wat de kern van onze   zorgvisie is.
Daarnaast wordt in het kader van het programma Waardigheid en Trots voor een zinvolle dagbesteding door cliënten expliciet ingezet op vraaggerichte zorg op maat   Voor deze mindset bij alle medewerkers is er Welzijnstheater georganiseerd. Voorts spannen de locaties zich steeds in om zo veel mogelijk aan de vraag van de cliënt tegemoet te komen.

Wat zouden collega organisaties kunnen leren van jullie?

Het Planetree-concept is bij uitstek een laagdrempelige kapstok om de zorgverlening zeer persoonsvolgend in te richten.

Wat hoop en verwacht je zelf te leren van collega organisaties?

Inzicht in innovatieve projecten.

Wat zou je graag (gezamenlijk) willen ontwikkelen omtrent persoonsvolgende zorg?

Zie antwoord op de vorige vraag.

Meer informatie

  • Bekijk de website van de organisatie