SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Thuiszorg Groot Limburg

Hoe zou je je eigen organisatie omschrijven in één alinea?

Stichting Thuiszorg Groot Limburg zorgt ervoor dat mensen  thuis kunnen blijven wonen middels een passend pakket aan zorg en/of  ondersteuning waardoor het zelfstandig wonen veilig en naar de wens van de cliënt mogelijk blijft. Wij zetten de beschikbare middelen efficiënt in waarbij een hoge cliënttevredenheid wordt gerealiseerd. Door de inzet van ZZP-ers in de zorgverlening kunnen we snel en flexibel inspelen op vragen van cliënten en waar dat nodig is zoeken we samen met de cliënt naar specifieke oplossingen. Dat dit lukt blijkt uit de hoge score van de cliënttevredenheid ; 8,6

Daarbij is Stichting Thuiszorg Groot Limburg voor professionele zorgmedewerkers een organisatie waar men effectief en efficiënt, met behoud van eigenstandigheid en zonder organisatorische beslommeringen zorg en ondersteuning kan bieden.

Wat zijn de onderwerpen of thema’s waarmee jullie aan de slag zijn in het kader van persoonsvolgende zorg in de instelling?

Zorg op maat en dan met name het modulaire pakket thuis maakt het voor ons en de cliënt mogelijk om die zorgarrangementen samen te stellen die het beste passen bij de wens van de cliënt in relatie tot de vraag aan zorg en ondersteuning.

Wat zouden collega organisaties kunnen leren van jullie?

Wij zijn zeer flexibel, wendbaar en creatief met name doordat we een breed scala aan professionele zorgverleners die wij als ZZP er aan ons weten te binden kunnen inzetten.

We zijn een kleine organisatie die gerund wordt door ervaren zorgverleners die allen weten wat in de praktijk speelt. Het geheel is zo georganiseerd dat een directe vorm van communiceren ons handelsmerk is.

We laten de cliënt niet los totdat hij/zij antwoorden heeft op zijn vraag aan zorg en ondersteuning.

Wat hoop en verwacht je zelf te leren van collega organisaties?

Creatieve oplossingen die we zelf nog niet bedacht hebben (verantwoord kleuren buiten de lijntjes)

Een breder netwerk leren kennen waardoor de cliënt die ons om zorg en ondersteuning vraagt nog beter van dienst te kunnen zijn met aanbod vanuit andere organisaties.

Wat zou je graag (gezamenlijk) willen ontwikkelen omtrent persoonsvolgende zorg?

Netwerkorganisaties waarbij de cliënt geen grenzen ervaart in de zorg en ondersteuning die hij/zij nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen.

Meer informatie

  • Bekijk de website van de organisatie