SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Zorg&Co

tags: PVZ in huis (29) , Zorg&Co (1)

thema's: Ouderenzorg (VVT) (174)

Hoe zou je je eigen organisatie omschrijven in één alinea?

Zorg&Co is is een samenwerkingsverband van zelfstandige professionals in zorg en welzijn. Zorg&Co faciliteert deze professionele zelfstandigen bij de uitoefening van hun bedrijf. Deze professionals zijn helpenden & verzorgenden, social workers werkzaam als ondernemer in de wijkzorg, verpleegkundigen maar ook een fysiotherapeut of een logopediste. Het doel van Zorg &Co is de client zolang mogelijk thuis houden in zijn eigen omgeving met behoud van eigen regie Hierbij zoeken we altijd naar passende niveaus, affiniteit en creativiteit rondom de cliënt. De cliënt is leidend in het zorgvraagstuk. Het onderscheidende vermogen is onze missie: voor iedereen toegankelijke, kwalitatief hoogstaande thuiszorg leveren tegen het laagst mogelijke tarief. De zelfstandige zorgverlener werkt op basis van vier pijlers, te weten:

  • voorkeuren van de cliënt;
  • vakkennis;
  • professionaliteit en de eigen werkervaring
  • en wellicht de belangrijkste: verbondenheid met het sociale netwerk van cliënt

Wat zijn de onderwerpen of thema’s waarmee jullie aan de slag zijn in het kader van persoonsvolgende zorg in de instelling?

Het faciliteren van ondernemers in de zorg op brede terreinen door middel van uitbreiding en verdieping van het netwerk. Daarnaast zijn wij actief bezig met het opzetten van Huiskamers en andere vormen van buurtinitiatieven in diverse plaatsen in Limburg om zo de samenwerking tussen de ‘nulde en eerste’ lijns gezondheidszorg te versterken. Daarnaast is er een start gemaakt met het opzetten van diverse kleinschalige woonvormen.

Wat zouden collega organisaties kunnen leren van jullie?

De kracht om met minder meer te kunnen bieden…

Wat hoop en verwacht je zelf te leren van collega organisaties?

Hoe we met elkaar op een creatieve manier de wlz zorg kunnen inrichten zodat de cliënt naar eigen tevredenheid zo lang mogelijk thuis kan blijven

Wat zou je graag (gezamenlijk) willen ontwikkelen omtrent persoonsvolgende zorg?

 

Meer informatie

  • Bekijk de website van de organisatie