SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Zorggroep Beek

Hoe zou je je eigen organisatie omschrijven in één alinea?

Kleinschalige thuiszorgorganisatie die wijkverpleging, huishoudelijke verzorging levert en een kleinschalig woonvorm met 18 bewoners. Onze doelgroep is dementerende ouderen.

Wat zijn de onderwerpen of thema’s waarmee jullie aan de slag zijn in het kader van persoonsvolgende zorg in de instelling?

Wij zijn een extramurale instelling. Op dit moment geen initiatieven. Mogelijk dat deze er nog komen na aanleiding van dit project.

Wat zouden collega organisaties kunnen leren van jullie?

Kleinschaligheid, korte lijnen.

Wat hoop en verwacht je zelf te leren van collega organisaties?

Samenwerking, elkaar leren kennen.

Wat zou je graag (gezamenlijk) willen ontwikkelen omtrent persoonsvolgende zorg?

Extramurale en intramurale zorg beter laten aansluiten.

Meer informatie

  • Bekijk de website van de organisatie