SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Zuyderland

Hoe zou je je eigen organisatie omschrijven in één alinea?

Grote speler in de regio met ruim 1300 cliënten die in diverse zorgsettingen in de wijk hun brede scala aan zorgbehoeftes (PG regulier en kleinschalig wonen, PG+, somatiek, high care hospice, verzorgingshuiszorg) beantwoord zien en gesteund worden zo veel als mogelijk hun eigen leven te leiden.

Wat zijn de onderwerpen of thema’s waarmee jullie aan de slag zijn in het kader van persoonsvolgende zorg in de instelling?

Wonen centraal, verbinden met mantelzorg, cultuurtraject ‘Koning is Klant, ik (k)en mijn klant’, Pilots met kleinere teams waar iedere mdw in principe contactverzorgende is (geen EVV-ers meer).

Wat zouden collega organisaties kunnen leren van jullie?

Bieden van maatwerk en variaties die een kleinschalig gevoel bieden maar desondanks in grootschaligheid zijn verbonden. Efficiënte bedrijfsvoering waarbij aandacht is voor kwaliteit en diversiteit; couleur locale.

Wat hoop en verwacht je zelf te leren van collega organisaties?

Medewerkers versterken in het met regelmaat aangaan van een goed gesprek met cliënt en familie over wensen, verwachtingen en ervaringen. En die kennis omzetten in daden; realiseren van de match tussen verwachting en ervaring (=kwaliteit).

Wat zou je graag (gezamenlijk) willen ontwikkelen omtrent persoonsvolgende zorg?

Bewustzijn bij cliënten, mantelzorgers en medewerkers dat er maatwerk/persoonsvolgendheid hoort te zijn; dat dat ‘de standaard’ is per individu; en dat dus niet op dag 1 van opname de hospitalisatie al begint. Daarmee wordt uiteindelijk voor allen meer voldoening bereikt; van wonen en van werken in een verpleeghuis; hetgeen het imago ten goede komt en er meer collega’s komen die ook in hun opleiding in deze filosofie getraind worden en zo de positieve draai naar boven ontstaat.

Meer informatie

  • Bekijk de website van de organisatie