SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

ASVZ

Hoe zou je je eigen organisatie omschrijven in één alinea?

ASVZ is een zorgpartner die diagnostiek, behandeling en begeleiding op maat biedt voor mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. Dat kunnen (jong)volwassenen, ouderen, kinderen of gezinnen zijn. We richten ons vooral op wat deze mensen wél kunnen. Door dit als uitgangspunt te nemen, maken we mensen krachtiger en zelfredzamer. Naast zorg in diverse woonvoorzieningen (voor ruim 3.000 mensen), bieden we ook aan ruim 2.500 mensen ondersteuning thuis. Dit zijn cliënten die op zichzelf wonen, of gezinnen waarvan een ouder of kind een verstandelijke beperking heeft. We doen dit samen met het informele netwerk van cliënten, meer dan 2.000 vrijwilligers en circa 4.200 medewerkers.

Wat zijn de onderwerpen of thema’s waarmee jullie aan de slag zijn in het kader van persoonsvolgende zorg in de instelling?

Onze ambitie is om de positie van de cliënt te versterken. De vraag en de wensen van de cliënt zijn daarbij het uitgangspunt. De stem van cliënten meer laten doorklinken in de zorg. Het is belangrijk dat cliënten hun stem meer laten horen én dat zorgverleners daarnaar luisteren. In gesprekken met cliënten wordt duidelijk hoe zij de zorg ervaren en hoe wij de zorg kunnen verbeteren. Zowel cliënten als begeleiders ervaren dat het anders kan. Hiervoor zetten we verschillende methodieken in.

  • We investeren in ervaringsdeskundigheid. Cliënten worden opgeleid om met andere cliënten in gesprek te gaan. We starten met ‘’wist je dat teams”. Cliënten gaan rondom een specifiek thema, bijvoorbeeld het individueel plan, in gesprek met andere cliënten.
  • We blijven inzetten op versterking en uitbreiding van het informele netwerk.
  • Werken aan wensen projecten; een methodiek waarbij geïnvesteerd wordt in het laten vertellen van wensen door cliënten en het verbeteren van het luisterend oor door
  • Een projectgroep samenwerking formeel en informeel netwerk, met als doel de dialoog te stimuleren en zo meer mogelijkheden creëert in de begeleiding van de cliënt.

Wat zouden collega organisaties kunnen leren van jullie?

Onze aanpak rondom cliënten met (ernstige) gedragsproblemen. Begeleiding en behandeling volgens Triple-C is volledig gericht op beantwoorden aan – en vervullen van menselijke behoeften van cliënten. We werken aan een onvoorwaardelijke en gelijkwaardige ondersteuningsrelatie, waarin we cliënten menselijk en wenselijk gedrag ‘voorleven.

Wat hoop en verwacht je zelf te leren van collega organisaties?

ASVZ staat open voor samenwerking met alle betrokken partijen. Wij hopen te kunnen leren van hoe andere organisaties persoonsvolgende zorg vormgeven. Verder hopen we op samenwerking bij het verhelderen van de ondersteuningsvraag van cliënten.

Wat zou je graag (gezamenlijk) willen ontwikkelen omtrent persoonsvolgende zorg?

Cliënten, ouders en verwijzers vroegtijdig, eenvoudig en eenduidig ondersteuning bieden bij het helder krijgen van de ondersteuningsvraag. Het aanbod voor cliënten vergroten. Daarbij zal het realiseren  van goede huisvesting een belangrijke uitdaging zijn.

Meer informatie

  • Bekijk de website van de organisatie