SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Humanitas DMH

Hoe zou je je eigen organisatie omschrijven in één alinea?

Humanitas DMH is een middelgrote instelling die landelijk zorg biedt aan +/- 3000 mensen met een hulpvraag. De meeste mensen die Humanitas DMH begeleidt hebben een verstandelijke beperking. Humanitas DMH biedt extramurale ondersteuning onder de naam Homerun. Dit is een specialistische vorm van begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en (ernstige) multiproblematiek. Daarnaast heeft Humanitas DMH ruim 40 woonlocaties in het land waar mensen 24 uur intensief worden begeleidt. De zorg varieert van zeer intensief en in combinatie met behandeling en verpleging tot lichte begeleiding die toewerkt naar zelfstandig wonen (Homerunhuizen) Wat zijn de onderwerpen of thema’s waarmee jullie aan de slag zijn in het kader van persoonsvolgende zorg in de instelling?

Wat zijn de onderwerpen of thema’s waarmee jullie aan de slag zijn in het kader van persoonsvolgende zorg in de instelling?

“Marktwerking Instroomprocedures “

Wat zouden collega organisaties kunnen leren van jullie?

Humanitas DMH is als landelijke aanbieder actief in 220 gemeenten en daardoor goed op de hoogte van alle verschillende inkoopprocessen van gemeenten. daarnaast is Humanitas DMH specialist op het gebied van LVB en Multiproblematiek én natuurlijk op het gebied van Zorg op basis van Humanistische kernwaarden!

Wat hoop en verwacht je zelf te leren van collega organisaties?

 

Wat zou je graag (gezamenlijk) willen ontwikkelen omtrent persoonsvolgende zorg?

 

Meer informatie

  • Bekijk de website van de organisatie