SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Ieder(in)

Hoe zou je je eigen organisatie omschrijven in één alinea?

Belangenorganisaties voor mensen met een handicap die persoonsvolgende bekostiging ziet als middel om passende zorg op maat te leveren in natura.

Wat zijn de onderwerpen of thema’s waarmee jullie aan de slag zijn in het kader van persoonsvolgende zorg in de instelling?

Het daadwerkelijk leren verplaatsen in de belevingswereld van de cliënt zonder steeds tegen beperkingen (van de organisatie/ van de financiën) aan te lopen. Als we blijven denken in knelpunten en problemen is dit project gedoemd te mislukken. dat kan niet de bedoeling zijn. het gaat immers om de cliënt en niet om de organisatie.

Wat zouden collega organisaties kunnen leren van jullie?

Op welke wijze lever ik werkelijk persoonsvolgende zorg/ bekostiging? Welke ervaringen zijn er elders in het land? Hoe spreek ik de taal van de cliënt? Hoe verplaats ik mij in de belevingswereld van de cliënt en zijn/haar familie?

Wat hoop en verwacht je zelf te leren van collega organisaties?

Ik hoop enthousiasme over te brengen en een werkelijk centraal stellen van de cliënt en zijn netwerk.

Wat zou je graag (gezamenlijk) willen ontwikkelen omtrent persoonsvolgende zorg?

Daadwerkelijke persoonsvolgende zorg; dus ook wanneer ‘iets’ nog niet kan. Anderzijds; huidige regelgeving levert weinig belemmeringen op. Er kan al heel veel, maar instellingen bedenken beperkingen. Van belang is om dat los te laten en werkelijk de client centraal te stellen. Daar doen we het immers voor?

Meer informatie

  • Bekijk de website van de organisatie