SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Jeugdprofs

Hoe zou je je eigen organisatie omschrijven in één alinea?

JeugdProfs, professionele en resultaatgerichte hulpverlening gespecialiseerd in grootstedelijke-urban Jeugd

JeugdProfs geeft kracht aan jonge mensen die vastlopen in hun ontwikkeling. Met onze unieke methodiek ‘DE JEUGDPROFS INTERVENTIESPIRAAL©‘ realiseert JeugdProfs gedragsverbeteringen op een duurzame en buitengewone manier binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek. Hierdoor worden jaarlijks vele levens van kinderen, jongeren en hun gezinnen verbeterd!”

JeugdProfs is een vernieuwende organisatie voor ‘urban en grootstedelijke’ jongeren en jongvolwassenen die vastlopen in hun ontwikkeling. We zijn een organisatie die kwaliteit, professionaliteit en resultaatgerichtheid hoog in het vaandel heeft staan en hebben de ambitie en missie om het leven van deze jongeren en hun gezinnen te verbeteren volgens onze effectieve methodiek: ‘de JeugdProfs InterventieSpiraal©’.

JeugdProfs beschouwt universele waarden en normen als haar voornaamste inspiratiebron en houdt rekening met de culturele en religieuze achtergrond. JeugdProfs is gespecialiseerd in de urban- en grootstedelijke jeugd en heeft een specifieke expertise met betrekking tot de Marokkaanse/Antilliaanse/Turkse doelgroep.

Wat zijn de onderwerpen of thema’s waarmee jullie aan de slag zijn in het kader van persoonsvolgende zorg in de instelling?

Thema’s die zich vooral richten op jongeren die zorg mijdend gedrag vertonen. Verder zijn we als urban specialist steeds meer geïnteresseerd in hoe het binnen de verschillende culturen aan toe gaat als het aankomt op zorgvraagstukken en hulpverlening van buitenaf.

Wat zouden collega organisaties kunnen leren van jullie?

Wij zien dat we een bepaalde doelgroep bereiken waar collega organisaties moeilijk mee in contact kunnen treden. Wij denken dat we hier van grote meerwaarde kunnen zijn. Daar waar wij een sterke connectie (emotionele bluetooth) hebben met deze specifieke doelgroep, zien we dat anderen zoekende zijn hierin. Daar ligt wat ons betreft nog een slag die we kunnen maken met collega organisaties.

Wat hoop en verwacht je zelf te leren van collega organisaties?

Wij hopen in ieder geval te leren hoe zij hun vraag zo goed mogelijk boven tafel krijgen. Wij zijn benieuwd naar de tools en instrumentarium wat gebruikt wordt door de collega organisaties die al langere tijd bestaan, daar wij nog een jonge organisatie zijn die veel te leren heeft.

Wat zou je graag (gezamenlijk) willen ontwikkelen omtrent persoonsvolgende zorg?

Wij zouden graag een professionele app willen ontwikkelen die ervoor moet zorgen dat iedere hulpvrager via deze toegankelijke app de juiste vragen naar boven komen en er een concreet hulpvraagstructuur is die iedereen makkelijk kan gebruiken en voor iedere cliënt duidelijk is.

Meer informatie

  • Bekijk de website van de organisatie