SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Pameijer

Hoe zou je je eigen organisatie omschrijven in één alinea?

Pameijer heeft 5.928 cliënten (waarvan: 2455 GZ cliënten /199 LVB cliënten / 3274 GGZ cliënten), 2.200 medewerkers, 200 locaties en 800 vrijwilligers. Pameijer werkt aan een samenleving waarin iedereen er toe doet, of het nu gaat om opgroeien, wonen, werken of sociaal contact. Deze missie voeren we uit aan de hand van onze drie principes Tijdelijkheid, Talentontwikkeling en Eigen regie. Wij onderscheiden ons door een integraal portfolio; dienstverlening op ieder levensterrein.

Wat zijn de onderwerpen of thema’s waarmee jullie aan de slag zijn in het kader van persoonsvolgende zorg in de instelling?

Pameijer werkt dagelijks aan het versterken van de eigen regie van cliënten. Of het nu gaat om (weer) kunnen communiceren door de EMB doelgroep met behulp van E-health of het ondersteunen bij structuur en begeleidingsmogelijkheden bij de GGZ doelgroep. Dit begint al bij het eerste moment van ondersteuning: samen met een arrangeur stelt de cliënt een maatwerkprogramma op aan de hand van ons integrale portfolio. Ook besteden wij extra aandacht aan begrijpelijke en heldere communicatie. Wat kan de cliënt van ons verwachten en wat mogen wij verwachten van de cliënt? Dit vanuit het besef dat klanttevredenheid niet zozeer gaat om de korte termijn, maar om het daadwerkelijk realiseren van het lange termijnperspectief: naar vermogen een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Wat zouden collega organisaties kunnen leren van jullie?

Pameijer loopt voorop wat betreft het gebruik van E-health. Met behulp van diverse apps en digitale middelen vergroten wij de eigen regie van cliënten.

Wat hoop en verwacht je zelf te leren van collega organisaties?

Pameijer staat open voor een constructieve samenwerking met alle betrokken partijen. Wij hopen op eenzelfde houding bij de partnerorganisaties, zodat we gezamenlijk kunnen werken aan de meest optimale ondersteuning van iedere cliënt.

Wat zou je graag (gezamenlijk) willen ontwikkelen omtrent persoonsvolgende zorg?

Een van de grootste uitdagingen rondom deze pilot is het realiseren van voldoende kwalitatief hoogstaande huisvesting. Wij zien een eensgezinde lobby van alle betrokken zorginstellingen richting woningcorporaties en de (Rijks)overheid graag tegemoet, zodat dit aandachtspunt structureel op de agenda blijft staan.

Meer informatie

  • Bekijk de website van de organisatie