SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Profila Zorg

Hoe zou je je eigen organisatie omschrijven in één alinea?

Profila Zorg is een landelijk werkende zorginstelling met meer dan 40 jaar ervaring. We bieden zorg en begeleiding aan mensen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. Daarnaast begeleiden we mensen die met Justitie in aanraking zijn geweest. Wij werken vanuit een evangelisch geïnspireerde, christelijke levensovertuiging, omdat in Gods ogen alle mensen bijzonder zijn, maar voor wie zorg of begeleiding nodig heeft, geldt dat wat ons betreft nog een beetje extra.

Wat zouden collega organisaties kunnen leren van jullie?Wat zijn de onderwerpen of thema’s waarmee jullie aan de slag zijn in het kader van persoonsvolgende zorg in de instelling?

Onze persoonsvolgende zorg is gebaseerd op 8 levensdomeinen met daarin centraal “het Allerbelangrijkste voor de cliënt”, dat waar de cliënt echt gelukkig van wordt, wat volgens de cliënt echt zijn kwaliteit van leven bepaalt. Dat is voor iedereen iets anders, vaak een overstijgend iets, soms iets kleins, soms iets groots. Als wij in de zorg oog hebben voor en bijdragen aan dat wat voor de cliënt het allerbelangrijkste is, heeft dat een positieve uitstraling naar alle andere levensdomeinen van de cliënt. Tegelijkertijd vraagt het van ons als begeleider om ons echt te verdiepen in de ander. Juist die onderzoekende houding maakt het verschil: “zien wij de ander echt en doen we de ander recht?”

Wat zouden collega organisaties kunnen leren van jullie?

Het benaderen van cliënten in een groter geheel van relaties, hun context, maar ook op individueel niveau van de cliënt totale zorg (dus alle levensaspecten). Dit alles met een onderliggende houding van verbondenheid en oprechte interesse in de ander.

Wat hoop en verwacht je zelf te leren van collega organisaties?

Een diversiteit aan expertises, persoonsvolgende zorg aan verschillende doelgroepen, zoals moeder-kind projecten, zorgmijders, verschillende culturele achtergronden, etc.

Wat zou je graag (gezamenlijk) willen ontwikkelen omtrent persoonsvolgende zorg?

Een soort expertise/diensten bank, zodat er bij specifieke wensen of zorgbehoeften makkelijker samengewerkt kan worden.

Meer informatie

  • Bekijk de website van de organisatie