SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Stichting Philadelphia Zorg

Hoe zou je je eigen organisatie omschrijven in één alinea?

Philadelphia is een landelijke zorgaanbieder met ruim 7500 cliënten in zorg op ruim 500 kleinschalige locaties. De zorg varieert van enkele uren (ambulante) zorg per week tot zeer intensieve 24 uurs zorg. Daarnaast biedt Philadelphia op diverse locaties dagbesteding. Philadelphia zet veel in op innovatie (domotica, digicontact, slimme nachtzorg) en is één van de deelnemers in de proeftuin voor het vernieuwd kwaliteitskader.

Wat zijn de onderwerpen of thema’s waarmee jullie aan de slag zijn in het kader van persoonsvolgende zorg in de instelling?

Alle locaties binnen Philadelphia zijn aan de slag met De Bedoeling/regelarme zorg waarbij centraal staat dat de cliënt meer eigen regie heeft/krijgt. Dit wordt ondersteund met Dit vind ik er van, waarbij de door de cliënt ervaren kwaliteit van bestaan en de zorg- en dienstverlening wordt onderzocht en besproken met cliënt en belangenbehartigers.

Wat zouden collega organisaties kunnen leren van jullie?

Ervaringen met De Bedoeling/regelarme zorg en praktische invulling van innovaties zal Digicontact.

Wat hoop en verwacht je zelf te leren van collega organisaties?

Op welke terreinen samenwerking kan worden gerealiseerd met specifieke aandacht voor mensen met LVB.

Wat zou je graag (gezamenlijk) willen ontwikkelen omtrent persoonsvolgende zorg?

Gezamenlijk aanbod voor mensen met LVB.

Meer informatie

  • Bekijk de website van de organisatie