SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Vinden en Binden zorg en welzijn

Hoe zou je je eigen organisatie omschrijven in één alinea?

Vinden & Binden, Zorg en Welzijn, biedt sinds 2010 brede specialistische zorg, bescherming en begeleiding aan mensen uit verschillende culturen met lichte verstandelijke beperkingen, psychische aandoeningen en/of problematisch gedrag. Dit doen wij volgens de, in Nederland, unieke “One Family”- methode. Onze hulpvragers zijn vaak cliënten die vastgelopen of uitgesloten geraakt zijn binnen de reguliere hulpverlening. Mensen die dringend hulp nodig hebben om hun leefsituatie op orde te krijgen en te kunnen integreren in de samenleving. Wij bieden zorg op maat, waarbij rekening gehouden wordt met specifieke sociale en culturele achtergronden en verschillen. Aan de hand van zorgplannen wordt, binnen een gestructureerd en veilig leefklimaat, individueel, groeps- en omgevingsgericht aan de zorg- en ontwikkelingsdoelen van cliënten gewerkt.

Wat zijn de onderwerpen of thema’s waarmee jullie aan de slag zijn in het kader van persoonsvolgende zorg in de instelling?

Per cliënt wordt periodiek geëvalueerd of de inzet van zorg en begeleiding nog wel voldoet en op welke manier de cliënt vaardigheden kan ontwikkelen om minder afhankelijk en meer zelfredzaam te worden. Ook stimuleren wij maatschappelijke participatie door, voor zaken als bijvoorbeeld dagbesteding en vrije tijdsinvulling, met cliënt te kijken naar wat ook buiten onze eigen organisatie de mogelijkheden en voorzieningen zijn.

Wat zouden collega organisaties kunnen leren van jullie?

De passie, toewijding en plezier, waarmee onze medewerkers vanuit het “One-Family” concept zorg en begeleiding bieden, voorkomt vaak escalaties en maakt zo de zorgverlening effectief.

Wat hoop en verwacht je zelf te leren van collega organisaties?

Ik ben heel benieuwd welke structuren er zijn binnen binnen andere organisaties en hoe elders de hulpverlening is georganiseerd. Ook welke ideeën er leven, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, personeelsbeleid en PVZ.

Wat zou je graag (gezamenlijk) willen ontwikkelen omtrent persoonsvolgende zorg?

Een duidelijke en breed gedragen visie en missie op het gebied van PVZ, van waaruit we kunnen werken aan concrete richtlijnen en plannen.

Meer informatie

  • Bekijk de website van de organisatie