SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Zorgbelang Zuid-Holland

Hoe zou je je eigen organisatie omschrijven in één alinea?

Zorgbelang Zuid-Holland versterkt de positie van cliënten, patiënten en burgers. In al onze activiteiten richten wij ons op het versterken van de kwaliteit van leven. Met onze kennis en expertise dragen we bij aan het daadwerkelijk verbeteren van zorg en welzijn vanuit cliëntervaringen, dat doen wij samen met cliënten en professionals. Wij leveren daarin maatwerk, objectiviteit en onafhankelijkheid. Zorgbelang heeft ruime ervaring met en een grote deskundigheid in het uitvoeren van cliëntenraadpleging bij zorg- en welzijnsorganisaties. Wij ontwikkelen innovatieve vormen van cliëntenparticipatie. Zorgbelang helpt ook bij het implementeren van de resultaten. In ons aanbod zit onafhankelijke klachtenopvang, we bieden vertrouwenspersonen en cliënten kunnen een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuners.

Wat zijn de onderwerpen of thema’s waarmee jullie aan de slag zijn in het kader van persoonsvolgende zorg in de instelling?

  1. Het breder bekend maken van het feit dat zowel in de WMO als in de WLZ het recht bestaat op onafhankelijke cliëntondersteuning.
  2. De overgang van de WMO-zorg naar WLZ-zorg en hoe dat beter kan.

Wat zouden collega organisaties kunnen leren van jullie?

Hoe je op een deskundige en professionele manier de stem van cliënten niet alleen kunt laten horen bij aanbieders van zorg en welzijn, maar ook verbeteringen kunt bewerkstelligen.

Wat hoop en verwacht je zelf te leren van collega organisaties?

We zijn benieuwd en belangstellend naar de voor de organisaties meest passende manieren van samenwerken om persoonsvolgende zorg vorm te geven.

Wat zou je graag (gezamenlijk) willen ontwikkelen omtrent persoonsvolgende zorg?

We willen we graag in de nieuw te ontwikkelen zorgstructuren -waarin we inzetten op cliëntvolgend i.p.v. aanbodvolgend perspectief- borgen dat de stem van de cliënt gehoord wordt.

Meer informatie

  • Bekijk de website van de organisatie