SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Zuidwester

Hoe zou je je eigen organisatie omschrijven in één alinea?

Wil je net als ieder ander genieten van het leven? Er zoveel mogelijk uithalen? Bij Zuidwester helpen we je graag. We richten ons op mensen met een (licht) verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of een stoornis in het autisme spectrum. Samen met jou en je netwerk werken we met hart en ziel aan jouw doelen en perspectief. Onze ondersteuning gaat uit van jouw vraag en mogelijkheden, waarbij we gebruikmaken van bewezen methodieken. In de regio Rotterdam kun je 24 uur per dag op ons rekenen op drie locaties, maar we kunnen je ook vanuit je eigen huis ondersteunen. Als je dat wilt, gaan we graag met je aan de slag om je steeds iets zelfstandiger mee te laten doen in de maatschappij. We helpen je bijvoorbeeld aan contacten in de buurt of bij het vinden en behouden van werk. Zullen we kennismaken?

Wat zijn de onderwerpen of thema’s waarmee jullie aan de slag zijn in het kader van persoonsvolgende zorg in de instelling?

Het gaat erom dat jij de ondersteuning krijgt die je wilt. Om dat helder te krijgen, stellen we je in een gesprek vragen via de methode Dit Vind Ik Ervan! Daarmee komen we precies te weten wat jij belangrijk vindt en wat je graag anders wilt. Met die informatie kunnen we ook je eigen zorgplan maken, dat noemen we ‘Mijn Plan’. Er staat precies in wat jij wilt bereiken en hoe wij en je netwerk je daarbij kunnen helpen. We praten geregeld met elkaar om te bepalen of het goed gaat. Zo leren we elkaar ook steeds beter kennen, waardoor we echt de goede dingen voor je kunnen doen. We werken overigens hard aan meer en betere informatie over ons zorgaanbod op onze website. Maar je kunt rekenen op persoonlijke begeleiding bij het kiezen van de juiste diensten. En mochten we niet de juiste organisatie voor je zijn, dan brengen we je graag in contact met andere zorgaanbieders.

Wat zouden collega organisaties kunnen leren van jullie?

Omdat we het zo goed mogelijk willen doen voor onze cliënten, juichen we samenwerking met andere organisaties toe. We delen graag onze eigen kennis. Bijvoorbeeld over de voordelen die we zien van cliënten die tot ervaringsdeskundige zijn opgeleid. Zij zijn een belangrijk aanspreekpunt voor cliënten en medewerkers. Ze stellen vragen, observeren, vergelijken. Ze beschikken over kennis die anders, uniek en aanvullend is, vanwege hun eigen ervaring, normen en waarden. Ze werken samen met de cliëntvertrouwenspersoon en je kunt bij ze terecht als je hulp nodig hebt. Het is zomaar een voorbeeld waar we graag over vertellen. Maar er zijn er meer, want we doen veel om Zuidwester steeds cliëntgerichter te maken. Dat begint met het denken vanuit cliëntbehoeften.

Wat hoop en verwacht je zelf te leren van collega organisaties?

We leren graag van nieuwe, cliëntgerichte oplossingen van collega organisaties. We denken dat het goed is om bij elkaar in de ‘keuken’ te kijken. We gaan met plezier in gesprek over hoe we samen, via persoonsvolgende zorg, nog beter het belang van cliënten kunnen dienen.

Wat zou je graag (gezamenlijk) willen ontwikkelen omtrent persoonsvolgende zorg?

Voor ons is een ideaal dat jongeren met een beperking tot het moment van zelfstandigheid altijd goed ondersteund worden. Daarom willen we in Rotterdam graag een keten met andere organisaties realiseren. Iedere organisatie heeft immers zijn eigen kwaliteit, die het best kan passen bij een bepaalde levensfase of beperking. Door onze krachten te bundelen kunnen we samen een unieke keten vormen. Zodat cliënten altijd de juiste ondersteuning krijgen.

Meer informatie

  • Bekijk de website van de organisatie