SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Sevagram: de Planetree-visie maakt je bewuster van hetgeen je doet

tags: Sevagram (4)

thema's: Ouderenzorg (VVT) (176)

Zo werken wij aan persoonsvolgende zorg

In Zuid Limburg loopt het traject persoonsvolgende zorg. Elke ouderenzorg organisatie in Zuid Limburg is aan de slag met het persoonsvolgend maken van de zorg in zijn organisatie. Maar hoe doen ze dat dan? We brengen het graag in beeld. Deze keer verdiepen we ons in Sevagram. Zij gebruiken Planetree om hier vorm en inhoud aan te geven.

Eerder lieten we zien hoe Meander het VPT in de wijk vormgeef en hoe zorggroep Beek het tot in de haarvaten van haar organisatie vorm geeft. Wil je laten zien hoe jouw organisatie hiermee aan de slag is? Neem contact op met Herre van Kaam. We komen er graag voor langs.

De Planetree-visie maakt je bewuster van hetgeen je doet

Binnenkort zijn alle locaties van Sevagram Planetree gecertificeerd

“De Planetree-visie maakt je bewuster van hetgeen je doet”

“Je bewuster zijn van hetgeen je doet, elke dag opnieuw. En elkaar sneller en makkelijker aanspreken als iets wat minder loopt. Dat is wat Planetree met medewerkers en vrijwilligers doet”, vertelt Tamara Kirsch van Sevagram in Zuid-Limburg. Achttien locaties van de organisatie, op geriatrisch revalidatiecentrum Plataan na, zijn inmiddels Planetree gecertificeerd. Plataan hoopt in februari 2018 gecertificeerd te zijn. “Deze mensgerichte visie helpt ons om de cliënt daadwerkelijk centraal te stellen.”

Tamara Kirsch is secretaresse bij Sevagram, maar combineerde die functie tot voor kort met haar functie van verzorgende. Ze werkt in Molenpark (Heerlen), een verpleeghuis met tien kleinschalige woningen voor ouderen met dementie. Ook als secretaresse is ze nauw betrokken bij de uitvoering, implementatie en borging van mensgerichte zorg. “Een belangrijk verschil met vroeger? Vroeger leverde je zorg aan een groep bewoners, nu lever je zorg op maat aan individuen. We houden veel meer rekening met wat mensen zelf willen”, zegt zij. Ja, knikt haar collega Adéle Lemmens, verzorgende in Molenpark. “De cliënt heeft veel meer inspraak. Of, als iemand dat niet meer zelf kan aangeven, diens familie of mantelzorger”, vertelt zij. “Daar zijn heel veel mooie voorbeelden van. Iets specifieks willen eten bijvoorbeeld, of graag willen meedoen aan een bepaalde activiteit. Maar ook andersom: de vrijheid hebben om een keer niet aan een activiteit mee te doen of een dag niet gewassen te willen worden. Goede mensgerichte zorg zit vaak in kleine dingen.”
Keuzevrijheid is een belangrijk onderdeel bij het bieden van mensgerichte zorg, vertelt Marion Schmitz. Zij is manager Marketing en Communicatie, projectleider Planetree en voorzitter van de goede-doelen-stichting Sevagram Verwenzorg. “Wij stimuleren cliënten om zo veel mogelijk de regie in eigen hand te nemen en zich niet te afhankelijk op te stellen. De reden dat Sevagram in 2012 het Planetreeconcept omarmd heeft, is dat we voor onze zorg écht het verschil wilden maken, in de meest brede zin van het woord.”

Uitgangspunten Planetree

Planetree helpt zorgorganisaties bij zorgverlening die er écht toe doet: voor de cliënt en diens omgeving. Cliënten voelen zich serieus genomen in een veilige en huiselijke omgeving; medewerkers en vrijwilligers werken graag bij een organisatie die het Planetree gecertificeerd is.

De Planetree-visie hanteert twaalf componenten:

Betere zorg

 1. Menselijke interactie en liefdevolle bejegening
 2. Eigen keuze en verantwoordelijkheid door informatie en educatie
 3. Uitstekende behandeling en zorg
 4. Gezond eten, drinken en bewegen
 5. Aanvullende zorg en zingeving

Helende omgeving:

 1. Menswaardige technologie. Technologie staat in dienst van de professional en de cliënt
 2. Architectuur en interieur leveren bijdrage aan gezondheid en heling
 3. Vrienden, familie en gemeenschap spelen een positieve rol

Gezonde organisatie:

 1. Tevreden cliënten
 2. Tevreden en gemotiveerde medewerkers
 3. Gezonde financiële resultaten
 4. Goede marktpositie en relaties met belanghebbenden

Goed instrument

Die twaalf componenten zijn een goed instrument om te toetsen wat er in de dagelijkse zorg echt toe doet. Om te ervaren wat mensgerichte zorg betekent, nemen zowel alle medewerkers als vrijwilligers verplicht deel aan een Planetree-belevingsdag. “Veel medewerkers hebben vaak het idee: ‘goede zorg verlenen dat doen we allemaal al’. Maar als je goed doorvraagt, merk je dat er vaak nog ruimte voor verbetering is. Ik denk dat we de laatste jaren echt gegroeid zijn als het gaat om je goed in te leven in de zorgvraag van een cliënt.” Om de visie goed in de praktijk te brengen en te borgen, organiseert Sevagram regelmatig diverse overlegmomenten. Neem bijvoorbeeld de huiskamergesprekken voor familie en mantelzorgers, het beleidsoverleg en het locatieoverleg, waarbij ook medewerkers van de ondersteunende diensten en bijvoorbeeld een delegatie van de OR aansluiten. De belangrijkste vraag luidt steeds: wat gaat goed en wat kan beter, met de twaalf uitgangspunten als basis.

Molenpark heeft bijvoorbeeld een zogeheten Schakeloverleg, waarin de tien woningen allemaal vertegenwoordigd zijn. “Zo kunnen we van elkaar leren en zaken op elkaar afstemmen”, zegt Tamara Kirsch. Zij notuleert de overleggen en koppelt informatie terug naar betrokkenen. Leidraad in dit Schakeloverleg vormen foto’s die medewerkers maken van dingen die goed gaan (tops) en die beter kunnen (tips). Zoals een gezellige schilderactiviteit met en door cliënten (top), of een niet goed onderhouden wasmachine (tip). Deze werkwijze levert ook nieuwe ideeën op. Zo werd na een tip van een familielid een ‘things to do’ klappertje ingevoerd waarin medewerkers snel een notitie of aantekening kunnen maken. “Bijvoorbeeld: een dochter die mij vertelt dat ze haar moeder de volgende dag komt ophalen. Als ik net met iets anders bezig ben, vergeet ik dat misschien. Nu noteer ik het meteen”, vertelt Adéle Lemmens.

Bij de invoering van het Planetree-proces is verder veel aandacht besteed aan de (huiselijke) aankleding in de locaties (helende omgeving) en de in- en externe communicatie. “Het consequent doorvoeren van onze huisstijl is hierbij heel belangrijk geweest”, zegt Marion Schmitz. “Gaat het om ‘de gezonde organisatie’, dan motiveren we medewerkers en vrijwilligers ook vaak om resultaatgericht te werken (afspraak = afspraak). En maken we hen kostenbewust.” Blijkbaar met succes, want bijna alle locaties zijn nu Planetree-gecertificeerd. Eens in de drie jaar toetst Planetree Nederland of alle locaties hun certificering mogen behouden. Dat gebeurt door externe focusgroepgesprekken (van cliënten en/of familie, zorgmedewerkers en vertegenwoordigers van bijvoorbeeld behandeldienst). Per groep zijn ongeveer twaalf personen vertegenwoordigd. Op deze manier wordt de mate van (on)tevredenheid in kaart gebracht. Tussentijds organiseert Sevagram interne focusgroepen. Marion Schmitz: “Die zijn vooral bedoeld om te toetsen of de locaties mensgerichte zorg nog steeds in hun genen hebben en nog steeds mensgerichte zorg verlenen vanuit een oranje Sevagram hart. Wij kunnen uit ervaring beamen dat Planetree een uitstekend hulpmiddel is. Het brengt ons veel goeds en er wordt doelgericht dagelijks gewerkt om de zorg van vandaag morgen al weer beter te laten zijn.”

Vrijwilliger Henk Offermans: “Planetree label maakt onderling discussie los”

Of de Planetree-certificering daadwerkelijk leidt tot andere, meer individuele zorg, durft Henk Offermans niet te zeggen. “Maar ik denk wel dat het onderling discussie losmaakt. En dat is goed.” Al enkele jaren komt hij meerdere keren per week als vrijwilliger naar Molenpark, waar hij helpt bij bewegingsactiviteiten. Dat varieert van rolstoeldansen, bewegen op muziek en wandelen. Nu hij niet meer werkt, heeft hij daar tijd voor. Ongeveer twintig uur per week is hij in Molenpark. Dat doet hij graag, andere mensen helpen. Bovendien komt hij zo nog regelmatig in de groepswoning waar zijn dierbare partner Joop in oktober 2015 overleed. Als vrijwilliger nam Henk Offermans deel aan de belevingsdag. Letterlijk beleven wat je doet, is goed, zegt hij. “Als ik met iemand in een rolstoel praat, ga ik eerst op ooghoogte zitten. En als ik die rolstoel ga bewegen, zeg ik dat eerst tegen de bewoner. Anders schrikt die bewoner als de stoel plotseling in beweging komt.” De Planetree visie helpt medewerkers nadenken over hun gedrag en de manier waarop ze mensen bejegenen, denkt hij. Maar of iets goed gaat, heeft ook te maken met de mensen zelf. “De een ziet vaak net wat meer dan de ander, denk ik. Daarom is het goed als mensen elkaar meer aanspreken op hun houding en gedrag.”

Tekst Karin Burhenne


Geplaatst op: 31 januari 2018
Laatst gewijzigd op: 31 januari 2018