SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Gehandicaptenzorg (GZ)

In de regio Rotterdam wordt de zorg voor mensen met een intensieve zorgvraag vanwege een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking per 1-1-2017 (meer) persoonsvolgend. Het tweejarige experiment richt zich op de groep mensen die zijn aangewezen op zorg en ondersteuning op basis van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en is een samenwerking tussen Rotterdamse zorgorganisaties, het zorgkantoor regio Rotterdam en cliëntenorganisaties. Het doel van dit experiment is het vergroten van de mogelijkheden van cliënten om zorg te kiezen die het beste bij hun wensen, behoeften en manier van leven past.

Meer informatie

  • Overzicht
  • 3 Praktijkvoorbeelden
  • 35 Actueel
  • 46 Agenda
  • 12 Verslagen
  • 16 Pagina's