SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Gehandicaptenzorg (GZ)

In de regio Rotterdam wordt de zorg voor mensen met een intensieve zorgvraag vanwege een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking per 1-1-2017 (meer) persoonsvolgend. Het tweejarige experiment richt zich op de groep mensen die zijn aangewezen op zorg en ondersteuning op basis van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en is een samenwerking tussen Rotterdamse zorgorganisaties, het zorgkantoor regio Rotterdam en cliëntenorganisaties. Het doel van dit experiment is het vergroten van de mogelijkheden van cliënten om zorg te kiezen die het beste bij hun wensen, behoeften en manier van leven past.

Thema's

Het experiment bestaat uit drie thema’s:
  1. De cliënt kiest: met onafhankelijke cliëntondersteuning en goed zicht op het aanbod in de regio, helpen we de cliënt tijdig en goed geïnformeerd een keuze te maken. Het thema wordt uitgewerkt tijdens de werkgroep vraagverheldering.
  2. Persoonsvolgende zorg in de organisatie: zorg op maat waarin de behoefte en vraag van de cliënt leidend is. Dit thema wordt uitgewerkt tijdens de werkgroep PVZ in de organisatie.
  3. Werkt het? We brengen zowel kwantitatief als kwalitatief in kaart wat het experiment betekent voor de zorg voor cliënten, professionals en organisaties.

Meer informatie

  • Overzicht
  • 3 Praktijkvoorbeelden
  • 23 Actueel
  • 42 Agenda
  • 13 Verslagen
  • 16 Pagina's