SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Ouderenzorg (VVT)

In de regio Zuid-Limburg wordt de zorg voor mensen met een intensieve zorgvraag per 1-1-2017 (meer) persoonsvolgend binnen het experiment Persoonsvolgende Zorg. Het tweejarige experiment richt zich op de groep mensen die (mogelijk op termijn) zijn aangewezen op verpleging en verzorging op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) en vindt plaats in samenwerking door zorginstellingen, het zorgkantoor Zuid Limburg en cliëntenorganisaties. De cliënt krijgt in het experiment meer vrijheid bij het kiezen van een aanbieder en over het zorgaanbod én krijgt meer zeggenschap over de wijze waarop de zorg wordt georganiseerd. Persoonsvolgendheid geldt in dit experiment dus niet alleen bij de keuze voor een aanbieder, maar is ook leidend bij keuzes daarna.

Thema's

Het experiment bestaat uit drie thema's:
  1. De cliënt kiest: met onafhankelijke cliëntondersteuning en goed zicht op het aanbod in de regio, helpen we de cliënt tijdig en goed geïnformeerd een keuze te maken. Het thema wordt uitgewerkt tijdens de bijeenkomsten vraagverheldering.
  2. Persoonsvolgende zorg in het verpleeghuis: zorg op maat waarin de behoefte en vraag van de cliënt leidend is. Dit thema wordt uitgewerkt tijdens de bijeenkomsten PVZ in de instelling.
  3. Werkt het? We brengen zowel kwantitatief als kwalitatief in kaart wat het experiment betekent voor de zorg voor cliënten, professionals en organisaties.

Meer informatie

  • Overzicht
  • 5 Praktijkvoorbeelden
  • 24 Actueel
  • 23 Verslagen
  • 40 Agenda
  • 18 Pagina's