SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Ouderenzorg (VVT)

Het experiment persoonsvolgende zorg Zuid Limburg bestaat uit drie thema's:

  1. De cliënt kiest: met onafhankelijke cliëntondersteuning en goed zicht op het aanbod in de regio, helpen we de cliënt tijdig en goed geïnformeerd een keuze te maken. Het thema wordt uitgewerkt tijdens de bijeenkomsten vraagverheldering.
  2. Persoonsvolgende zorg in het verpleeghuis: zorg op maat waarin de behoefte en vraag van de cliënt leidend is. Dit thema wordt uitgewerkt tijdens de bijeenkomsten PVZ in de organsatie.
  3. Werkt het? We brengen zowel kwantitatief als kwalitatief in kaart wat het experiment betekent voor de zorg voor cliënten, professionals en organisaties.

Meer informatie

  • Overzicht
  • 7 Praktijkvoorbeelden
  • 39 Actueel
  • 31 Verslagen
  • 40 Agenda
  • 19 Pagina's