SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Ouderenzorg (VVT)

In de regio Zuid Limburg richt het traject Persoonsvolgende Zorg zich op de ouderenzorg (V&V in de Wlz). Het traject beoogt de mogelijkheden van cliënten om zorg te kiezen die het beste bij hun wensen, behoeften en manier van leven past, te vergroten. Dit gebeurt in samenwerking tussen de zorgorganisaties, het zorgkantoor CZ en (onafhankelijke) cliëntorganisaties.

Dit jaar, 2019, is een voortzetting van het programma dat in 2017 en 2018 werd vormgegeven. In de eerste helft van 2019 zal het experiment van 2017 - 2018 worden geëvalueerd door de NZa en onderzoeksbureau HHM. Benieuwd naar het programma van 2019? Lees vooral verder.

Persoonsvolgende zorg in 2019

Voor alle initiatieven die in 2019 worden genomen, zijn de volgende vier uitgangspunten leidend:
  1. Regionaal: de onderwerpen vervullen regionaal een behoefte, overstijgen de individuele zorgaanbieder en zijn van meerwaarde om in gezamenlijkheid op te pakken.
  2. Strategisch: de onderwerpen zullen strategisch van meerwaarde zijn voor de regio als geheel en in verbinding staan met andere aanpalende en actuele strategische thema’s in de regio.
  3. Focus op Persoonsvolgende Zorg: we willen ervoor waken dat we in het traject onderwerpen of thema’s aanpakken die elders belegd zijn.
  4. Inhoud bepaald samenstelling: het vraagstuk bepaalt de samenstelling van de groep waarmee we met het vraagstuk aan de gang gaan.
De volgende inhoudelijke thema’s zullen in 2019 aan bod komen:

Vraagverheldering: In de werkgroep vraagverheldering zullen 4 gemeenschappelijke thema’s opgepakt worden, namelijk relatiebeheer, de netwerken in de drie regio’s, domein overstijgende vraagstukken en leren van elkaar.

Regionale netwerken: In het traject zijn er in drie regio’s netwerken en ondersteuningspunten ontstaan waaruit mensen die zorg zoeken verder geholpen worden. Iedere regio heeft dit op een andere manier ingericht. In 2019 worden deze regionale netwerken verder vormgegeven.

Parkstad: In deze regio is het initiatief ontstaan van Parkstad Zorgwijzer, één telefoonnummer waar de burger terecht kan met een zorgvraag. Het is een resultaat van de gezamenlijke investering van de drie grootste zorgaanbieders in de regio Parkstad, waar ook de kleinere aanbieders aangehaakt zijn. Meer informatie kan gevonden worden op: www.parkstadzorgwijzer.nl
Westelijke Mijnstreek: Hier is een netwerk opgericht waarin zorgaanbieders, MEE en Zorgbelang participeren. Het is een gezamenlijk initiatief dat periodiek via bijeenkomsten elkaar ontmoet en het aanbod bij elkaar onder de aandacht brengt.
Maastricht Heuvelland: In deze regio komen alle zorgaanbieders en de onafhankelijke cliëntondersteuning periodiek bij elkaar. Tijdens deze overleggen bespreken de partijen onder andere de onderlinge samenwerking bij het warm voorverwijzen van cliënten (al dan niet aan de hand van casuïstiek).

Onafhankelijke cliëntondersteuning: Evenals in de experimenteerperiode is onafhankelijke cliëntondersteuning voorafgaand aan de indicatiestelling beschikbaar. En dit is uniek in Nederland: burgers op zoek naar zorg kunnen ondersteund door MEE of Zorgbelang op zoek naar een aanbieder en zorgvorm die het best aansluit bij hun situatie. In 2019 willen we hier zoveel mogelijk ervaring mee opdoen, omdat het aansluit bij landelijke belangstelling naar de inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Domein overstijgende vraagstukken: Voor mensen in zorg kan de overgang tussen de verschillende domeinen een lastige periode zijn. Het vraagstuk van de doorstroom van zorg thuis (vanuit de Zwv of Wmo) naar zorg in een instelling (vanuit de Wlz) zal worden opgepakt. Dit doen aanbieders en gemeenten in 2019 samen met elkaar, in elk van de drie regio’s in Zuid Limburg.

Meer over 2019?

  • Overzicht
  • 7 Praktijkvoorbeelden
  • 43 Actueel
  • 32 Verslagen
  • 45 Agenda
  • 19 Pagina's