SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Cliëntenraad bijeenkomst Zuid Limburg

tags: Cliëntenraad (7)

thema's: Ouderenzorg (VVT) (164)

Op 24 januari was er in Kerkrade, Zuid Limburg, een bijeenkomst voor cliëntenraden omtrent het experiment Persoonsvolgende Zorg. Hier lees u het verslag van de bijeenkomst.

Gedachte-spelletje

Herre van Kaam, projectleider van het experiment Persoonsvolgende Zorg begint de bijeenkomst met een gedachte-spelletje. Aanleiding hiervoor zijn de interviews die aan het begin van het experiment zijn gehouden met cliënten en mantelzorgers. Stelt u zich een voor, u hebt ondersteuning nodig en gaat op zoek naar zorg. Aan de start is het wensenlijstje wat u heeft 100 punten waard. Na uw zoektocht, hoeveel van de 100 punten heeft u over? Of is het 120 punten geworden en zijn al uw wensen overtroffen?

In het gedachte-spelletje werd er gevraagd om vier onderwerpen op te schrijven die belangrijk voor u zijn, vervolgens wisselt u deze uit met de buurman of buurvrouw, welke slechts twee mag overhouden. Hierna gaat u met elkaar het gesprek aan over de gemaakte keuzes.

Wat leverde dit op? vraagt Van Kaam. Je moet goed nadenken wat belangrijk voor jezelf is. Daarnaast vertaalt de buurman het heel anders dan je zelf bedoelde.

Persoonsvolgende Zorg

De ambitie van het traject is om zorg te verlenen die het beste past bij de wensen, behoeften en manier van leven van de cliënt. Hiervoor zijn drie pijlers uitgezet, de eerste pijler is vraagverheldering. Om erachter te komen wat de wensen, behoeften en manier van leven van een toekomstige bewoner is, is vraagverheldering nodig. Uit het gedachte-spelletje blijkt dit minder eenvoudig dan het lijkt. Het zal voor de ene doelgroep gemakkelijke zijn om dit onder woorden te brengen dan de andere doelgroep.
Om de toekomstige bewoner te helpen bij de vraagverheldering kan een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE of Zorgbelang worden ingeschakeld. Daarnaast lopen er in de drie regio’s in Zuid Limburg initiatieven om een eigen aanspreekpunt in te richten. Dit punt is niet gericht op crisis situaties, maar voor burgers die zich aan het oriënteren zijn.

De tweede pijler van het project is persoonsvolgende zorg in de organisatie. Iedere organisatie is op zijn eigen manier aan de slag met persoonsvolgende zorg, hier valt veel van elkaar te leren. Door kennis en ervaringen uit te wisselen op basis van thema’s wordt dit versterkt.

De derde pijler is de monitoring van de resultaten. Cliënten worden bevraagd op de resultaten door middel van een vragenlijst, maar ook door diepte interviews. Hier komen nog geen verrassende uitkomsten uit, maar de uitkomsten zijn wel interessant voor de aanbieders om iets mee te doen.

Meer over persoonsvolgende zorg vindt u in de presentatie, welke hier te vinden is.. Daarnaast kunt u zich via de website www.persoonsvolgendezorg.nl inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief omtrent het experiment.

Hoe ga je als medezeggenschapsraad om met Persoonsvolgende Zorg?

José Broers, adviseur cliëntenmedezeggenschap, vertelt dat elk mens een waarde-vol leven kan leiden, ook als je zorg nodig hebt, daar staat LOC zeggenschap in zorg voor. Ieder mens is zelf verantwoordelijk, maar je bent ook voor de medemens verantwoordelijk. Ga dus met elkaar het gesprek aan.

Het onderwerp persoonsvolgende zorg loopt natuurlijk al heel lang. Kijk naar wat iemand kan of wil. Het is hierbij de taak van de cliëntenraad om de ogen en oren te zijn van de mensen richting de organisatie. Je bent als het ware een tolk voor de mensen, waarbij de kunt is om de rode draad te halen uit alle wensen van de bewoners.

Ook gaf Broers de cliëntenraden een aantal aandachtspunten mee voor persoonsvolgende zorg. Deze zijn terug te vinden in haar presentatie. Aanvullend stelde ze een zestal vragen met betrekking tot persoonsvolgende zorg. De afspraak is gemaakt dat deze vragen op het platform van LOC gezet wordt en een ieder hier de reactie kan toevoegen. Met deze link komt u op het platform: http://loc.nl/netwerken/persoonsvolgende-zorg/forum/ervaringen-van-clientenraden-over-persoonsvolgende-zorg

Positieve gezondheid

Een van de thema’s waar we dit jaar met het project verder op inzoomen is positieve gezondheid van Machteld Huber. Ze heeft onderzoek gedaan naar wat gezondheid voor mensen is. De ontwikkelde methode legt de nadruk op de gezondheid van de persoon en niet het ziektebeeld.

Hoe werkt het? In het gesprek met de bewoners, wordt de bewoner gevraagd om zichzelf te scoren op de zes onderdelen. Daarna wordt de vervolgvraag gesteld, wat zou u willen dat het was? Waarna er een dialoog ontstaat over wat er nodig is om deze verbetering te maken, maar enkel voor de onderdelen waar de bewoner zelf op wil verbeteren.

Als u er zelf mee aan de slag gaat, leert u de methode het beste kennen. Wat vinden jullie ervan? Het zijn goede items voor het gesprek, in het begin van de bijeenkomst merkte dat het lastig is om uit het niets vier belangrijke dingen op te noemen. Dit is een goede leidraad voor een gesprek. Als nadeel wordt er aangegeven dat het mogelijk te uitgebreid is met overlap tussen de onderdelen. Ook kan het heel sturend werken, vandaar dat een juiste inzet belangrijk is. Hiervoor zal er een train-de-trainer bijeenkomst worden georganiseerd om organisaties die geïnteresseerd zijn de werkwijze van positieve gezondheid te leren.

Meer over positieve gezondheid kunt u hier lezen: https://iph.nl/

Downloads

 


Geplaatst op: 6 februari 2018
Laatst gewijzigd op: 6 februari 2018