SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Cliëntenraadbijeenkomst Zuid Limburg

tags: Cliëntenraad (7)

thema's: Ouderenzorg (VVT) (176)

28 januari 2019

In 2017 en 2018 heeft er in Zuid Limburg het project Persoonsvolgende Zorg plaatsgevonden. Begin vorig jaar organiseerden we hierover een bijeenkomst voor cliëntenraden in samenwerking met het LOC. Het traject wordt momenteel geëvalueerd en een overkoepelende conclusie zal naar de Tweede Kamer worden toegezonden.

Evaluatie 2017 en 2018

Een van de onderdelen van de evaluatie is in handen van onderzoeksbureau HHM. Maartje Hanning is te gast om de cliëntenraadsleden te bevragen naar hun ervaringen met Persoonsvolgende Zorg.

Allereerst gaat het over persoonsvolgende zorg en de ervaringen in de praktijk. De cliëntenraadsleden geven aan dat persoonsvolgende zorg is zoals de bewoner de zorg ontvangt, in maatwerk vanuit het zorgplan en ter aanvulling op het leven wat iemand leidt. Hiervoor is goede communicatie en transparantie vanuit de organisatie nodig, maar ook goed zichtbare informatie. Idealiter zou je een zorgcarrière hebben, waarbij wensen en behoefte niet telkens opnieuw uitgevraagd hoeven te worden, maar wel constant bijgesteld kunnen worden.

Er is meer aandacht naar regie voor de cliënt of klant, met name intramuraal. De pilots die overal gelanceerd worden dragen bij aan de verandering die ingezet is, zo ook Persoonsvolgende Zorg.

Het perfecte terrasje

Op het scherm wordt ‘Het perfecte terrasje’ getoond uit de conference van Lebbis. Hij sluit met de woorden: “Als we willen kan het”.

Als je het vraagt aan iemand in de bediening op het terras, is het perfecte terrasje onder andere afhankelijk van:

  • Een klik met de klant
  • Niet teveel tafels, zodat aandacht verdeeld kan worden
  • Een goede mix tussen dingen zelf doen (bestelling opnemen, bestelling brengen) en ondersteuning vanuit de keuken of bar.

Nu is de vergelijking met de zorg gemakkelijk te maken. En soms lukt het om het perfecte terrasje in de zorg neer te zetten. Het is dan van belang dat er wordt uitgevraagd wat de persoon wil.

Maar, hoe kun je nu zien wat er niet is? Volgens een van de cliëntenraadsleden kun je zien aan de omgeving wat het is. Belangrijke vraagstukken blijven: kun je erachter komen wat voor de bewoner echt belangrijk is? En hoe organiseer je dat de persoon de zorg krijgt die hij/zij wil?

Vervolg 2019

In 2019 vervolgt het project. Een van de onderdelen die opgepakt wordt, is de overgang tussen gemeenten en de Wlz. Hiervoor wordt per regio een reeks bijeenkomsten georganiseerd om knelpunten in het proces op te sporen. Input vanuit cliëntenraden is hiervoor zeer bruikbaar. Om die reden zal er te zijner tijd een uitnodiging rondgestuurd worden om aan te sluiten bij een of twee van deze bijeenkomsten.
Ook gaat er aankomend jaar gekeken worden om 1 of 2 bijeenkomst te organiseren in samenwerking met het LOC.


Geplaatst op: 1 februari 2019
Laatst gewijzigd op: 1 februari 2019