SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

De mantelzorger themabijeenkomst

Op 31 mei organiseerden we de themabijeenkomst over de mantelzorger.

De mantelzorger aan het woord

Door gebruik te maken van de werkvorm fishbowl wordt er een intiem gesprek gecreëerd met de mantelzorger en twee medewerkers. Iedereen in de buitenkring kan deelnemen aan het gesprek, door op de lege stoel plaats te nemen.

De mantelzorger, wie deze bijeenkomst te gast is, woont met haar man bij Parc Imsterate. “Er zitten slechts drie verdiepingen tussen ons in” vertelt mevrouw. Ze is erg tevreden over de situatie, de lijnen zijn kort en ze wordt goed betrokken.
Op de vraag wat mantelzorg voor haar betekent, antwoordt ze dat mantelzorg betekent dat je er bent voor de ander.
Het maakt haar verdrietig om te zien dat hij verdrietig is. Toch heeft ze zichzelf niet uit het oog verloren, “ik ben een optimistisch mens”.
Het is een openhartig verhaal, een mooi voorbeeld.

Inspirerend voorbeeld

Marc Nijsten werkt bij verpleeg- en verzorgingshuis Appelgaard van Envida.
Bij Appelgaard hebben ze oog voor de mantelzorger. Marc geeft een aantal voorbeelden waardoor dit is gegroeid. “Aandacht voor de mantelzorger is niet aan te leren, maar ze hebben wel recht op oprechte aandacht” benadruk Nijsten.

In de startfase is er begonnen met de theatervoorstelling familiefabels, wat de mantelzorg onder de aandacht gebracht heeft. Dit leidde tot veel discussie, maar ook tot het open van de ogen.

In gemêleerd gezelschap zijn ze aan de praat gegaan in kleine huiskamergroepen. Betrokkenen bij gesprekken zijn de mantelzorger, de verzorgenden, maar ook bijvoorbeeld de fysio. Deze kleine huiskamergroepen werden op regulieren basis georganiseerd, vrijblijvend met open inschrijvingen. Er bleek veel verloop van de mantelzorgers te zijn, vandaar dat ze dit initiatief hebben moeten stoppen.

Mantelzorgers en bewoners zijn bij Appelgaard betrokken bij de sollicitatieprocedures. Ze hebben hierin een volledige stem. “Je kunt een sollicitant goed van slag krijgen als een bewoner de sollicitant ophaalt” vertelt Marc Nijsten. Ook stellen ze hele andere vragen dan de professionals doen. Daarentegen moet je wel durven in te grijpen als de bewoner of mantelzorger teveel tijd inneemt.

Bij het ontvangstgesprek wordt ook met de mantelzorger besproken wat de huidige belasting is en wat de organisatie voor hen kan regelen. Alles is te regelen, maar durf het gesprek te hebben. Bij verhuizing krijg de mantelzorger bijvoorbeeld de sleutel van het huis.
Hoe maak je het bespreekbaar? Gewoon onderling in gesprek blijven en als je dit moeilijk vind, dan vraag je er iemand bij.

Tot slot geeft Marc nog een aantal tips; start klein, neem de tijd, vier successen, stel hulpvragen bijvoorbeeld bij het steunpunt mantelzorg, leg het vast in je visie en houd je eraan.

Steunpunt mantelzorg Parkstad

Aanwezig is Hella Senden van het steunpunt mantelzorg in Parkstad. We spelen het mantelzorgspel, wat je na laat denken over mantelzorg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit werkt middels het Sofa-model:

Samenwerken:        de mantelzorger aanspreken in de rol van samenwerkingspartner

Ondersteuning:       de mantelzorger aanspreken in de rol van medecliënt

Faciliteren:               voorwaarden creëren om de persoonlijke relatie van de cliënt en diens familie zoveel mogelijk intact te houden

Afstemmen:            voortdurende communicatie over behoeften, zorgen en successen van cliënt en mantelzorger

 


Geplaatst op: 7 juni 2018
Laatst gewijzigd op: 7 juni 2018