SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Persoonsvolgende zorg in de organisatie 5 april

Tijdens de bijeenkomst zijn we te gast bij Vivantes, wie ons een inkijkje hebben gegeven over de werkwijze op de locatie Oud Geleen. Aan de hand van de voorlopige inventarisatie bij de organisaties hebben we het thema voor de volgende bijeenkomst vastgesteld; de mantelzorger. Tot slot is het onderwerp gedragsverandering aan bod gekomen.

Update

Tussenevaluatie; Voor de tussenevaluatie is er gezamenlijk vanuit de zorgaanbieders, het zorgkantoor en onafhankelijke cliëntondersteuners een reflectie geschreven. Samen met de rapportage van de NZa en HHM vormt dit de tussenevaluatie. Zodra de documenten er zijn, worden ze toegezonden.
Vraagverheldering; De netwerken krijgen in iedere regio een eigen vorm. Zorgwijzer Parkstad gaat 1 mei van start, Westelijke Mijnstreek organiseert een netwerkbijeenkomst in juni en de regio Maastricht-Heuvelland heeft een periodiek casuïstiek overleg ingesteld. Een tool die ingezet kan worden tijdens de klantreis is wat ik belangrijk vind van de universiteit van Maastricht, deze is online en kan gebruikt worden (http://watikbelangrijkvind.nl/).
Trainingsaanbod positieve gezondheid; Er komt een train-de-trainer training van positieve gezondheid van 5 dagdelen. Hiervoor is een inventarisatie naar alle organisaties verzonden.
Voorlopige resultaten monitoring; Uit cijfers van CZ blijkt een stijging van de productie en van de kosten. Een kwart van de extra kosten komt ongeveer door de stijging van de productie, de rest komt door de zorgverzwaaring. De wachtlijsten nemen beperkt af en er stromen ook veel cliënten in via crisis opnames. Uit de kwalitatieve monitoring blijkt dat het nog beter kan. Een rapportage hiervan volgt nog.

Vivantes

We zijn te gast bij locatie Oud Geleen van Vivantes. Anouk vertelt dat ze in april vorig jaar gestart is op deze locatie. Destijds waren er 4 afdelingen met 1 groot team. Er werd gewerkt vanuit een ambachtenmodel, wat vooral betekend dat je niet buiten je eigen rol mocht treden. Doordat medewerkers iedere dag op een andere groep stonden, was er verbinding met de cliënten lastig. Om hier verandering in te brengen zijn zelfstuderende teams per afdeling ingericht. Dit leverden enthousiaste medewerkers en tevreden cliënten en familie op. Cliënten ervaren meer continuïteit en de manier van werken heeft een kwaliteitsimpuls gegeven.
De dagplanning wordt op basis van de cliëntvraag opgesteld. Het team stelt met elkaar het rooster op, de organisatie faciliteert het. Tot nu toe heeft dit nog niet geleidt tot verandering in de dienstenstructuur.
Zijn er ook voorbeelden van wanneer de vraag van de cliënt niet kan? Het wordt nu niet meer met ja maar, maar ja met. Er wordt gezocht wat er nodig is om de vraag toch te kunnen vervullen.

Inventarisatie

Er is een overzicht meegenomen wat tot stand gekomen is door een enquête en het bezoek wat Herre heeft gehad op locaties. Het idee is om hier een boekje van te maken en deze onder de organisaties te verspreiden. Daarvoor moeten er eerst nog een aantal gesprekken gevoerd worden en de gesprekken verder uitgewerkt worden. Het overzicht is nu te gebruiken om een thema uit te kiezen wat we in de volgende bijeenkomst (31 mei) centraal stellen. Er wordt gekozen voor het onderwerp de mantelzorger. Een uitnodiging en het programma volgt spoedig.

Gedrag

Ter inspiratie hebben we het over het onderwerp gedrag. Gedrag moet je kunnen waarnemen. Stel we willen de cliënt centraal stellen, maar dat is op iedere locaties anders. Hoe zie ik in een team dat dit anders is? Wat leidt tot ander gedrag?
Onderzoek heeft uitgewezen dat aanzet nauwelijks leidt tot gedragsverandering, hiervoor moet je met beloning werken. De beloning is persoonlijk en kan voor iedereen verschillend zijn, vaak gaat het om voldoening of waardering.


Geplaatst op: 12 april 2018
Laatst gewijzigd op: 12 april 2018