SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Verslag PVZ in de organisatie 13 juni

Locatie profiel

Gedurende de werkgroep PVZ in de organisatie van dinsdag 13 juni is het locatie profiel besproken. Na de laatste aanpassingen, is deze nu definitief. Er wordt aan alle aanbieders die meedoen in het experiment verzocht om het profiel in te vullen voor september 2017 en deze op te sturen naar Denise van Brenk.

Wachtlijsten cliënten

Er is besproken in hoeverre dit meegnomen wordt in deze werkgroep. Bestaande zorgaanbieders mogen namelijk niet bij elkaar gaan zitten om te screenen en dubbelingen eruit te halen. Leendert neemt dit mee naar Linda Konkelaar.

PVZ in de organisatie

Enkele voorbeelden van persoonsvolgende zorg in de organisatie:

  • Pameijer: WLZ-lab – nieuwe aanmeldingen gaan via deze weg. De methodiek van de arrangeur blijft behouden. Meer weten? Lees het hier.
  • Profila zorg: Cliënten die langer in zorg zijn, hoe kun je het nog meer Persoonsvolgender maken? Zijn er casussen die we kunnen bespreken? Agendapunt voor volgende bijeenkomst mogelijk.
  • Leger des Heils: we spreken vaak over trajecten, zelf met PGB financieren. Samenwerken is wel een trend.

Volgende werkgroep

De volgende bijeenkomst staat gepland op dinsdag 29 augustus van 13.30 tot 15.30 uur bij Orion.

 


Geplaatst op: 10 juli 2017
Laatst gewijzigd op: 11 juli 2017