SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Notitie vraagverheldering

Op 4 juli hadden vond de werkgroep vraagverheldering in Rotterdam plaats. Tijdens de werkgroep hebben we een notitie vraagverheldering besproken waarin de nieuwe gewenste situatie voor het vraagverhelderingsproces omschreven staat. Ook zitten er twee formulieren bij die we in het experiment integraal gaan invoeren.

Voortgang

  • Bijeenkomst cliënten; vorige week is er een bijeenkomst met cliënten geweest voor het ontwerp van de website. Bekijk hier de voorgang.
  • Monitoring, de NZa komt volgende week met een nieuwe kwantitatieve monitoring van het eerste kwartaal. De kwalitatieve monitoring worden verdiepende interviews.
  • Contact met scholen; Corine en Corry zijn op bezoek geweest bij een schoolbestuur. Indrukwekkend om te horen welke problemen ze tegenaan lopen.

Notitie vraagverheldering

We bespreken de notitie vraagverheldering, welke de nieuwe gewenste situatie voor het vraagverhelderingproces uitlegt. Hiervoor is een vraagverhelderingsformulier opgesteld; wat een leidraad is voor het vraagdossier. We spreken af dat we met dit formulier gaan werken. De opdracht aan alle organisaties, wat is er binnen je organisatie nodig om dit nieuwe formulier te implementeren?

Afsluiting

De volgende werkgroep is op 22 augustus. Dan bespreken we casuïstiek met elkaar. Casuïstiek kan aangeleverd worden in het format voor casuïstieken voor dinsdag 15 augustus.

Mocht je een cliënt hebben voor het netwerk, dan kun je deze als professional het beste doorgeven aan Linda Konkelaar. Zij zorgt dat er vanuit het netwerk contact wordt gelegd met de cliënt.

Meer weten


Geplaatst op: 11 juli 2017
Laatst gewijzigd op: 28 mei 2018