SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Verslag werkgroep vraagverheldering 9 mei

Op dinsdag 9 mei vond de zevende werkgroep vraagverheldering plaats.

Subgroepen

De subgroep van aanmeldformulier naar zorgplan heeft twee concrete punten opgepakt:

  1. 1 aanmeldformulier; De opdracht die meegegeven wordt, accepteer het formulier en communiceer naar je organisatie dat dit formulier gebruikt gaat worden. Binnenkort volgt het formulier.
  2. Eenduidige vraagverheldering; De oproep aan ieder: heb je goede voorbeelden of ideeën, deel het met de subgroep of sluit een keer aan.

De andere subgroep klant en bekostiging geeft aan een tweede bijeenkomst nodig te hebben om een verdiepingsslag verder uit te werken. Hiervoor hebben ze enkele tips meegekregen vanuit de werkgroep.

Netwerk

Cijfers vanuit het netwerk worden gepresenteerd. Vervolgens brengt het netwerk een tweetal casuïstiek in die met de werkgroep besprokene worden.

Verslag

 


Geplaatst op: 11 mei 2017
Laatst gewijzigd op: 22 mei 2017