SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Vraaggericht roosteren

Tijdens de themabijeenkomst op 5 juli waren we te gast bij Envida. Zij vertelden over hun project Vraaggericht roosteren. De zorgleefvraag van de bewoners stuurt de inzet van het personeel. Om dit te kunnen doen moet je inzichtelijk hebben hoe de vraag zich ontwikkelt en welke vragen er wanneer zijn. Op de drie proefafdelingen van 3 verschillende locaties, blijkt dat je hierdoor niet zozeer meer mensen nodig hebt, maar dat wel de juiste combinatie van functies van belang is.
Toch kan de titel van het project Vraaggericht roosteren misleidend klinken, vertelt Nicole Koerts de projectleider.

Het project is op drie verschillende locaties gestart, waaronder een somatische afdeling en een kleinschalige PG afdeling. Aanleiding voor de start van het project zijn drie overlappende onderwerpen, namelijk het kwaliteitskader, het experiment Persoonsvolgende Zorg en de missie van Envida.

Tomaat
Voor wie doen wij dit project? Allereerst natuurlijk de bewoner, wij noemen dit liever de mens. Ieder mens is uniek. Met het volgende voorbeeld wordt dat nog duidelijker.
Op tafel liggen allemaal bruine papieren zakken; dit is hoe wij de bewoners zien, van de buitenkant zien ze er allen hetzelfde uit. De zakken zijn gevuld met tomaten; in de ene zak vleestomaten, in de andere cherrytomaten. Het zijn allemaal tomaten, maar toch is iedere tomaat anders.
Daarnaast doen we het ook voor de medewerker, de medewerker ben ik en tot slot de organisatie, dat is Envida.

 

Gewoontes
Het project is gestart op drie locaties met een startbijeenkomst. De medewerkers van deze locaties worden continu begeleid om het gesprek met de cliënt aan te gaan, maar geholpen om door te vragen. Hulpmiddel hierbij is een gevalideerd instrument, de Groninger Wellbeing Indicator.
Er dient vooral oog te zijn voor de gewoontes van de cliënt, dit geeft veiligheid en houvast. Als mensen intramuraal komen wonen raken ze al veel kwijt, laten we dan zo veel mogelijk de gewoontes vast blijven houden.

Ter illustratie van je eigen gewoontes vraagt Nicole aan de aanwezigen wie er iedere nacht op dezelfde plek van het bed slaapt en wie er op dezelfde plek van de eettafel zit of van de bank. Hiermee wil ze graag duidelijk maken dat gewoontes veel verder gaan dan uitslapen tot wanneer je wilt of zelf je kleding uitzoeken.

In eerste instantie werd er vanuit de medewerkers gereageerd met “goh daar heb je weer zo’n project”. Toch heeft het veel energie opgewekt, zowel bij medewerkers als bewoners, waardoor er echt een sneeuwbaleffect ontstaan is.

Wat doe je als een medewerker niet mee wil? Dan ga je het gesprek aan en zorg je ervoor dat de effecten voelbaar worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rustigere bewoners op de afdeling. Maar erken vooral ook dat er verschillen zijn tussen medewerkers, de ene zal fanatieker hiermee aan de slag gaan dan de andere. Als organisatie is het belangrijk dat je het gesprek moet faciliteren, maar ook aan dient te geven wat er van medewerkers verwacht wordt.

Roosteren
Afspraken worden momenteel vastgelegd met een richttijd, welke indien nodig per cliënt kan worden aangepast. Dit blijft nog wel een uitdaging zeker bij bijvoorbeeld onplanbare zorg. Ook wordt er bijgehouden welk niveau medewerker er voor een afspraak nodig is. Deze gegevens geven een indicatie voor het dagelijkse rondje of zelfs aanleiding voor aanpassingen aan het basis dienstenpatroon.

Teamleiders worden voorzien van een stuurinstrument door middel van een weekrapport. Op deze manier heeft de teamleider een hulpmiddel om sneller bij te sturen.

Meten
Door medewerkers is zelf een instrument ontwikkelt om de tevredenheid bij de medewerkers en cliënten te meten. Het doel uiteindelijk is om het meetinstrument te koppelen met het ECD.


Geplaatst op: 24 juli 2018
Laatst gewijzigd op: 24 juli 2018