SVG wordt niet door uw browser ondersteundPersoonsvolgende Zorg

Vraagverheldering 19 april 2018

Op 19 april waren we met de werkgroep vraagverheldering te gast bij Zuyderland in Sittard. Na de gebruikelijke update bespraken we de mogelijkheden van sociale kaart Nederland, de voorlopige resultaten van de 1-meting van HHM en de monitoring van de netwerken.

Update

Tussenevaluatie: Hij is er nog niet, maar zodra hij gereed is, mag de evaluatie verspreid worden. Conclusies die besproken worden gaan over de voortzetting van het experiment. Bijvoorbeeld het experimentele dat het geld met de cliënt meegaat, dat is nu opgenomen in het inkoopkader, waardoor het experiment hiervoor niet meer verlengt hoeft te worden. Het plafond in de contracteerruimte is er in Zuid Limburg af, om dat zo te houden, zou je het experiment wel moeten voortzetten.

Onafhankelijke cliëntondersteuning: Dit jaar mogen ook de indirecte uren worden vergoed. Dat is belangrijk, want dan kunnen MEE een Zorgbelang een belangrijke rol in de netwerken krijgen.

Wat ik belangrijk vind: De tool is online. Janneke (Vivantes) maakt al gebruik van de tool. Nicole (Cicero) heeft de gemeente Brunssum ernaar verwezen.

Regionale netwerken:
Parkstad; De uitnodigingen voor de opening zijn de deur uit. Ze zijn er klaar voor. Afgelopen maandag op de vakbond bijeenkomst hebben ze kunnen peilen dat er veel behoefte aan is. Over Parkstad Zorgwijzer is een artikel verschenen in de column een kijkje in de keuken bij.
Westelijke Mijnstreek; Op 14 juni organiseren ze de eerste netwerkbijeenkomst, welke is gericht op trajectbegeleiders. Het wordt een leuke interactieve bijeenkomst, met een speeddate component. Over twee weken vindt er een afspraak plaats voor de mogelijkheden van een website.
Maastricht-Heuvelland; Er is een driewekelijks overleg met de zorgbemiddelaars. Hiermee is nu concreet gestart samen met de bestuurders en managers. Ook is er een afspraak met MEE en Zorgbelang gepland om te kijken hoe ze kunnen aanhaken.

Sociale kaart

We zijn begonnen met de inventarisatie van de sociale kaart voor de verwijzers van het netwerk. Deze maken we af en delen dat met de netwerken.

Daarnaast hebben we gekeken naar de mogelijkheden van de sociale kaart nederland. Dit is een van de middelen die gebruikt kan worden, maar hiernaast zijn er ook bijvoorbeeld ZorgkaartNL en Zorgatlas. Vanuit de aanbieders is er behoefte om vanuit één plek te kunnen koppelen naar alle platform.
Voor nu heeft het opzetten van Sociale Kaart Zuid Limburg nog geen meerwaarde. Cliënten halen hun informatie immers veelal van bekenden en familie. Mogelijk wordt het later per regio nog opgepakt.

Resultaten HHM

Dit zijn resultaten van twee metingen, de 0-meting en de 1-meting, voor beiden wordt er onderscheid gemaakt tussen mensen die op de wachtlijst staan via CZ en mensen die net verhuisd zijn naar een organisatie.
Het kan dus zo zijn dat 0-meting en 1-meting dezelfde mensen zijn die op de wachtlijst staan of dat diegene op de wachtlijst stonden nu in zorg zijn. Helaas is dit niet te volgen.
Familie en vrienden zijn een interessante doelgroep om iets mee te doen. Je verwacht namelijk dat de vragenlijst grotendeels ook door hen wordt ingevuld. Ook in de bewustwording kunnen ze een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld heeft u al nagedacht over de zorg voor uw ouders?

Op de vraag heeft iemand u gewezen op de mogelijkheden rondom zorg/ondersteuning hebben meer mensen ja geantwoord.
Als er gevraagd wordt naar welke informatie men gebruikt heeft, zie je dat de bronnen vooral mensen en bekenden zijn.

Wanneer de rapportage van HHM definitief is, zenden we het jullie toe. Volgende bijeenkomst gaan we het over hebben, voorafgaand kunnen jullie het dan doornemen en kunnen we er de diepte over in gaan.

Monitoring van de netwerken

Er is meer uit de monitoring te halen. Vandaar dat we de werking van de netwerken bij vier groepen gaan monitoren;

  • de cliënt en mantelzorger;
  • de professional;
  • de organisatie van het netwerk;
  • de verwijzer.

Voor elke groep zal een ander middel worden ingezet en per regio zal er gekeken worden wanneer het ingezet kan worden en wat de juiste weg is.
De volgende middelen worden ingezet;

  • Met de cliënt worden interviews gehouden, dit hoeft natuurlijk niet met alle cliënten, maar met een aantal.
  • Medewerkers wordt frequent bevraagd, maar wel kort. Eens in de maand krijgen ze bijvoorbeeld 3 vragen digitaal.
  • De organisatie van het netwerk wordt op lange termijn bevraag, na drie tot zes maanden. In een interview worden zij bevraag wat het oplevert.
  • Op een bepaald moment vragen we aan de verwijzers hoe zij het vinden gaan. Dit proces zal eerst wat tijd nodig hebben.

Herre gaat zorgen voor een voorstel zonder administratieve lasten, inclusief uitwerking van de middelen. Ook wordt ervoor gezorgd dat de middelen gemakkelijk over te dragen zijn.


Geplaatst op: 4 mei 2018
Laatst gewijzigd op: 4 mei 2018